Skip to main content

Stora satsningar på barn och unga i budget 2005

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2004 13:45 CEST

I den politiska majoritetens förslag till budget för 2005 får Stockholms förskolor och grundskolor 250 miljoner kronor mer än under 2004. Dessa pengar kommer att riktas särskilt till skolorna i ytterstaden där behoven av resurser är som störst. Det nya fördelningssystemet gör att flera stadsdelar får avsevärt mycket mer pengar till skolorna medan några andra endast får kompensation för löneökningar i skolan.

- Moderaternas skrämselpropaganda i samband med att vi ändrade resursfördelningssystemet var helt grundlös. Tilldelningen till skolorna beror på hur mycket vi höjer schablonerna och dem har vi höjt rejält i budgeten för nästa år. Bromma stadsdelsnämnd som moderaterna har hävdat att vi kommer att skära ned på, kommer att få 16 miljoner kronor mer i budgeten för pedagogiska verksamheter än de tilldelades 2004, säger Erik Nilsson, skolborgarråd (s).

Den stora satsningen kommer främst stadsdelarna i ytterstaden till del. Där finns skolor där endast 40% av eleverna når målen. För att ge alla elever i hela Stockholm en chans att få grundläggande kunskaper och goda livsvillkor fördelas pengar om efter nya variabler i ett nytt system samtidigt som stora påslag görs i budgeten för 2005.

- Jag tycker att det handlar om rättvisa. Elever som har föräldrar med låg utbildningsbakgrund, låga inkomster och dessutom utländsk bakgrund har bevisligen mycket sämre förutsättningar att nå målen i skolan. Det är naturligtvis här vi ska sätta in de stora resurserna för att minska klasserna, öka studiehandledningen och utveckla tvåspråkig ämnesundervisning, säger Erik Nilsson (s).

- Samtidigt vill jag poängtera att ingen stadsdelsnämnd kommer att få mindre pengar till sin skolverksamhet. Det finns barn och unga i alla stadsdelar som behöver särskilt stöd för att nå målen. För att garantera att skolorna kan möta deras behov, oavsett var de bor, höjer vi grundschablonen som är lika för alla elever över hela staden, säger Erik Nilsson, skolborgarråd (s).

Budgeten för förskolan höjs med sammanlagt 5,6 %. Grundskolans budget höjs med 2,5%. Det ska ge ett utrymme för alla stadsdelar att fortsätta minska barngrupperna i förskolan och behålla eller öka personaltätheten i såväl förskolan som grundskolan. I budgeten för 2005 finns dessutom ett påslag till stadsdelsnämnderna med nio miljoner kronor för att utveckla träffpunkterna för ungdomar i Stockholm.

- Budgeten för Stockholms stad 2005 fullföljer de socialdemokratiska ambitionerna att det är barnens och de ungas livsvillkor som är avgörande för samhällsutvecklingen. Vi måste motverka segregationen och ge alla människor samma chanser. Vår budget för 2005 är ytterligare ett steg i riktning mot ett Stockholm för alla, säger Erik Nilsson, skolborgarråd (s).

Läs mer om våra satsningar på barn och unga http://www.99steg.info