Skip to main content

Tensta först ut i satsning på ytterstadsgymnasier

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2003 12:34 CEST

I dag invigs det nya Tensta gymnasium av utbildningsminister Thomas Östros och skolborgarråd Erik Nilsson. Skolan är först ut i Stockholmsmajoritetens satsningar för att skapa attraktiva modellskolor i Stockholms ytterstad.

Utvecklingen av Tensta gymnasium tar sikte på att utveckla skolan så att mångetniciteten innebär ett mervärde, att lärprocessen utgår från varje elevs individuella behov, att undervisningen genomsyras av kultur och ett globalt tänkande, att det sker ett organiserat samarbete med näringsliv och högskolor och att fysisk miljö och IT främjar ett elevaktivt arbetssätt i gruppstorlekar som normalt inte överstiger 20 elever. Idéerna är i mångt och mycket hämtade från Ross School på Long Island och som en grundpelare finns Howard Gardners teorier om inlärning och olika intelligenser.

- Vi gick till val på att satsa på ytterstadsskolorna. Efter Tensta gymnasium följer därför liknande satsningar på Skärholmen och Farsta gymnasium. Gemensamt för satsningarna blir att individualisera och modernisera undervisningen och locka fler att studera vid ytterstadsskolorna. Först då kan vi bryta den sociala snedrekryteringen till högskolan och lyfta resultaten i alla Stockholms skolor, säger Erik Nilsson, skolborgarråd (s).

- Dessa satsningar innebär också ett nytt sätt att se på lärandet. En grundläggande förklaring till att dagens skola har svårt att nå alla elever är att den endast koncentrerar sig på elevernas språkliga och matematiska intelligens. Tensta gymnasium blir en framtidens skola där pedagogiken även fångar upp den musikaliska, rumsliga och relationsintelligensen för att nå målen för lärandet. Tensta tar även fasta på vår tids globalisering där allt högre krav ställs på förmågan att hantera mångfald i språk och kulturer, säger Erik Nilsson (s).

- En annan viktig utgångspunkt i satsningen på Tensta är att ge eleverna en utbildning med nära anknytning till högskolan och näringslivet. Fyra universitet och högskolor och ett flertal stora företag deltar därför i projektet. Eleverna får därmed en rejäl skjuts att gå vidare efter avslutad gymnasieutbildning och den kunskap de bär med sig gör dem mycket attraktiva på arbetsmarknaden, säger Erik Nilsson (s).

Nya Tensta gymnasium:
- Elever som börjar årskurs 1 läser enligt ny modell i arbetslag och i grupper med högst 20 elever.
- Ombyggnad av skolan anpassas till det nya arbetssättets behov av en bättre studiemiljö.
- Trådlös uppkoppling av bärbara datorer ger möjlighet till IT-stöd i undervisningen och förbättrad intern och extern kommunikation.
- På alla program ska kulturhistoria vara gemensam nämnare för att skapa förståelse för helheten.
- Idéerna är hämtade från Ross School på Long Island och som grundpelare finns Howard Gardners teorier om inlärning och olika intelligenser.