Skip to main content

Thomas Persson blir ny utbildningsdirektör

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2003 14:41 CEST

Thomas Persson har utsetts till ny utbildningsdirektör tillika chef för utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

Thomas Persson arbetar i dag som skoldirektör i Jönköpings kommun. Han har tidigare varit anställd som förvaltningschef i Lidköpings kommun där han också har arbetat som rektor.

Han har en bakgrund som studievägledare och handläggare vid Göteborgs universitet och lärare i Botkyrka kommun.

Thomas Persson har en mellanstadielärarexamen samt en fil.kand i statsvetenskap. Dessutom har han en bred pedagogisk påbyggnadsutbildning.

Utöver jobbet i Jönköpings kommun är Thomas Persson ordförande i Sveriges skolchefer, styrelseledamot i Styrelsen för skolutveckling samt ledamot av svenska delegationen i finsk-svenska samarbetsgruppen i lärarutbildningsfrågor.

Thomas Persson är född 1959 och bor i Hällekis, Kinnekulle.

Det nya jobbet som utbildningsdirektör ser han som ett uppdrag. Han betonar att det han gör ska göras i samspel med medarbetarna, och han är inte sen att poängtera att det demokratiska systemet är viktigt.

Thomas Persson tillträder sin nya tjänst i början av oktober. Han efterträder Anita Ferm som då övergår till att leda stadsövergripande utvecklingsprojekt inom utbildningsområdet. Anita Ferm kommer att verka från stadsledningskontoret och bland annat arbeta med utveckling av samverkan mellan stadens ungdoms- och vuxengymnasier och universitet och högskolor med målsättningen att öka övergångsfrekvensen. Vidare kommer Anita Ferm att bistå stadens ungdoms- och vuxengymnasier vilka vill etablera internationella kontakter för utbyten för såväl lärare som elever samt utveckling av samverkansformer mellan stadens grund- och gymnasieskolor och regionens museer.

För mer information, kontakta:

Skolborgarråd Erik Nilsson, 070-47 29 328
Personalborgarråd Leif Rönngren, 070-47 29 236
Personaldirektör Lillemor Birgersson, 070-47 29 565