Skip to main content

Tre av fyra gymnsieelever nöjda med sin skola

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2003 15:37 CEST

71% av Stockholms gymnasieelever är nöjda med sin skola. Detta framgår av ”Stockholms gymnasieundersökning”, som genomfördes vårterminen 2003 och nu är klar. Skillnaderna mellan skolorna ökar dock och är större än tidigare. 62% av eleverna vill rekommendera sitt studieprogram till andra elever.

Hur nöjda eleverna är varierar mycket mellan skolor och mellan studieprogram. Något som framgår tydligt är sambandet mellan studieresultat och elevernas hemsituation.

Alla elever i årskurs 2 i de kommunala skolorna har under våren 2003 fått besvara en skriftlig enkät om sin skola och sin utbildning.

Hemsituationen viktig
Viktigt för studieresultatet och för de åsikter som kommer fram i gymnasieundersökningen är elevernas hemsituation.
- Elever som kan få lugn och arbetsro för att studera hemma är mer nöjda med sin skola än de elever som sällan eller aldrig har den möjligheten, förklarar Anita Ferm, Utbildningsförvaltningens direktör. Här har vi en utvecklingspotential. Kanske behöver skolorna se över sina kontakter med hemmen?

Motsvarande skillnad finns mellan elever som kan få hjälp med läxor/hemuppgifter hemma och elever som inte kan få det. Elever som har svårt att få hjälp med läxor och finna arbetsro för att studera i hemmet är också något mindre nöjda med sin skola på det hela taget. En ganska stor grupp, ungefär en tredjedel av Stockholms gymnasieelever, upplever att de sällan eller aldrig kan få hjälp med läxor/hemuppgifter hemma om det skulle behövas. Här är skillnaden mellan skolorna stor, 12%-40%.

Esteter och medieelever trivs bäst
Drygt hälften av eleverna vill rekommendera sitt studieprogram och sin skola till andra elever. Andel elever som helt eller delvis vill rekommendera sitt studieprogram (62%) är större än andelen som vill rekommendera sin skola (56%) till andra elever. Uppdelat på olika studievägsinriktningar så är elever på program inom estetiska- och medieområdet mest benägna att rekommendera sitt studieprogram. På Blackebergs gymnasium, Hässelby gymnasium, Höglandsskolan och Kungsholmens gymnasium vill mer än 80% av eleverna rekommendera sin skola.

Detta är viktigt
Eleverna har även fått tycka till om vad som är viktigt för att en skola ska fungera bra. Av de tio viktigaste aspekterna hör fyra hemma inom området ”undervisning och arbetssätt”, tre inom ”trygghet och trivsel”, två inom ”ditt lärande” samt en inom ”information och inflytande”. Enligt eleverna är det allra viktigast att ”betyg och omdömen är rättvisa”, därefter att få lära sig ”sådant som man kan få användning för i framtiden” och ”sådant som är roligt och intressant”. Frågan som nu anses vara viktigast, ”att omdömen och betyg är rättvisa”, har ökat med sex procentenheter medan ”att få lära sig sånt som man kan få användning av i framtiden” och ”sådant som är roligt och intressant” har tappat tio respektive tolv procentenheter. Olika grupper elever prioriterar på ungefär samma sätt, även om det finns vissa skillnader.

Utbildningsförvaltningen http://www.stockholm.se/utbildningsforvaltningen