Skip to main content

TRENDBROTT FÖR BOSTADSBYGGANDE I STOCKHOLM

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2003 15:04 CEST

Sedan majoritetsskiftet den 21 oktober har stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad klubbat igenom 5 380 lägenheter i så kallade startpromemorior. Under årets första fem månader har majoriteten beslutat om 2 446 lägenheter i detaljplaner. Det är mer än vad den förra majoriteten åstadkom per år under den förra mandatperioden.

Under dagens budgetdebatt i stadsbyggnadsfrågor har Stockholms stadsbyggnadsborgarråd Py Börjeson statistiken i ryggen.

- De borgerliga partierna ropade högt om byggtakten under sina fyra högkonjunkturår. Men när det väl kom till leverans så var det stiltje. Med målet om 20 000 bostäder under mandatperioden så kan vi inte luta oss tillbaka. I såväl gatu- och fastighetsnämnden som i stadsbyggnadsnämnden har vi redan under våra åtta första månader klarat av den årsnivå vi måste ligga på för att klara målet. Det är naturligtvis mycket glädjande, säger Py Börjeson, stadsbyggnadsborgarråd (s).

- Nya lägenheter, gärna billiga hyresrätter är en prioriterad fråga för majoriteten. Men samtidigt är det oerhört viktigt att vi inte gör om misstagen med storskalig bostadsproduktion. Vi måste också skapa goda områden där människor trivs och utvecklas, säger Py Börjeson (s).

- Nu är det viktigt att även byggherrarna, små som stora, vågar satsa. Bostadsbristen är ett av de största hindren för Stockholms fortsatta utveckling. Drygt 80 000 köar för ett hyreskontrakt och företag och högskolor har svårt att rekrytera på grund av bristen på lägenheter. Därför är det viktigt att alla, parter, stat, kommun och byggföretagen, nu gör sitt yttersta för att lösa problemet. När nu staden återigen börjar att leverera finns alla förutsättningar att bygga mycket och att bygga klokt, säger Py Börjeson (s).

Antalet beslutade detaljplaner i Stadsbyggnadsnämnden:

1999 2 325
2000 1 900
2001 2 904
2002 2 595

Hittills i år 2 446

Stadsbyggnads- och idrottsroteln, Claes Thunblad, 070-47 29 308