Skip to main content

Två miljoner till hotade flickor och hemlösa

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2004 18:00 CEST

Vid dagens sammanträde med Stockholms stads Organisations- och föreningsutskott förmedlades drygt två miljoner kronor.

Organisationen Kvinnors rätt får 400 000 kronor för sitt arbete med flickor, utsatta för patriarkalt förtryck. Föreningen bedriver telefonjour och individstödjande verksamhet och har även radiosändningar på persiska en gång i veckan.
- Det är viktigt att stödja verksamhet som vänder sig till de unga kvinnor som på olika sätt får sina liv begränsade av patriarkalt förtryck och hederstänkande. Med den kompetens och erfarenhet som finns hos föreningen har de stora möjligheter att nå ut till de familjer som är berörda, säger Karin Rågsjö (v), ordförande Organisations- och föreningsutskottet.

Organisationen Lunk i Kring får ett bidrag på 300 000 kronor. Pengarna kommer att gå till ridningsverksamhet för funktionshindrade.
- Lunk i Kring bedriver en verksamhet som ger speciellt rörelsehindrade barn och ungdomar en möjlighet att utveckla en hobby precis som alla andra barn och ungdomar, säger Rågsjö.

Kamratföreningen spelberoende beviljas 312 000 kronor i bidrag och projektet Hjälp till självhjälp får en miljon. Det senare är stöd till hemlösa som säljer tidningen Situation Stockholm. Målsättningen med verksamheten är att skapa en process som återintegrerar de hemlösa i det ordinarie samhället.
- Det är ett viktigt projekt som kan slussa försäljarna av Situation Stockholm vidare till ett värdigare liv, säger Karin Rågsjö.

Jens Holm, pressekreterare, Telefon: 070-47 29 519, epost jens.holm@stadshuset.stockholm.se