Skip to main content

Värna Järvafältet, dra E18 i en tunnel! (v)

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2003 15:58 CEST

Ett förslag om utbyggnad av motorvägen E18 vid Tensta och Rinkeby kommer att diskuteras vid dagens kommunstyrelsemöte. Socialdemokraterna har redan sagt att man ska göra upp med de borgerliga partierna och bygga E18 i ytläge. Vänsterpartiet och miljöpartiet är motståndare till detta. För att undvika att utbyggnaden av E18 kommer att förstöra för de boende i Tensta och Rinkeby samt skada Järvafältet kräver partierna att ärendet återremitteras för omförhandling med Vägverket och att vägen istället läggs i en tunnel.

- I och med socialdemokraternas uppgörelse med de borgerliga partierna har en kraftig lokal opinion desavouerats och en möjlighet att skapa stora mervärden i ett ytterstadsområde har förlorats. Om man jämför innerstadsprojekt som Norra och Södra Länken kan jag konstatera att människor och miljö vid södra Järva inte åtnjuter samma ekonomiska, sociala och politiska hänsynstaganden, säger Ann-Margarethe Livh, gruppledare vänsterpartiet stadshuset och ledamot i Rinkeby stadsdelsnämnd.

- Tyvärr tvingas man konstatera att s och m återigen går samman under devisen "Gärna naturreservat, men först en rejäl motorväg". Med en bullrande motorväg längs kanten på det planerade reservatet minskar dess värde drastiskt. Men det här är inte bara en miljöfråga. En tunneldragning skulle öka dessa områdens attraktivitet och förstärka integrationen mellan norra och södra Järva. Dessutom visar erfarenheter från Nynäsvägen, där man nu gräver ner delar av vägen, att en felaktig planering från början kan leda till flera gånger högre kostnader i efterhand, säger miljöborgarrådet Viviann Gunnarsson (mp).

Info:
Ann-Margarethe Livh, v: 070-47 29 103
Viviann Gunnarsson, mp: 070-47 29 623
Jens Holm, pressekr, v: 070-47 29 519
Mikael Sundström, pressekr, mp: 070-47 29 611

Vänsterpartiets kansli, Jens Holm, 070-47 29 519