Skip to main content

Var fjärde anställd i staden är född utanför Sverige

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2006 09:12 CEST

Utrednings- och statistikkontoret, Bo Karlsson, Telefon: 08- 508 35 030, epost bo.karlsson@usk.stockholm.se

VAR FJÄRDE ANSTÄLLD I STADEN ÄR FÖDD UTANFÖR SVERIGE

Vid årsskiftet fanns det 45 495 månadsavlönade i Stockholms stads förvaltningar. Det innebär att stadens personal ökade med 43 personer eller 0,1 % under förra året.

Andelen födda utanför Sverige bland stadens medarbetare har under åren 1997 till 2005 ökat från 19,6 till 24,2 %. Andelen utrikes födda i befolkningen ökade samma tid från 17,5 till 20,0 %. Det är framför allt personer födda i Afrika och Asien som ökat sin andel av de anställda. Under det senaste året har dock andelen personer från Europa utanför Norden ökat mest.

76 % av de månadsavlönade medarbetarna i staden är i likhet med föregående år kvinnor.

Den helt övervägande andelen av personalen, 78 %, arbetade i någon av stadens 18 stadsdelsförvaltningar. De tre tunga områdena för stadsdelsförvaltningarna är förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, 27 % av de anställda, utbildning 26 % av de anställda samt äldreomsorg 25 % av de anställda. Stadsdelsförvaltningarnas personal ökade under 2005 med 161 personer.

För fjärde året i rad har frånvaron minskat bland personalen. Andelen arbetad tid ökade från 74,6 % år 2004 till 75,3 % under år 2005. Det är framför allt sjukfrånvaron som har minskat under året.

Läs rapporten Kommunal personal i Stockholm 2005-12-31 http://www.stockholm.se/files/106400-106499/file_106422.pdf

Läs mer rapporter om Arbetsmarknad och näringsliv från USK http://www.stockholm.se/templates/template_120.asp_Q_number_E_60776_A_category_E_24_A_topcategory_E_12789