Skip to main content

Vi har pengar, visioner och konkreta förslag!

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2003 12:00 CEST

Idag debatteras Stockholm stads budget inför 2004. Personalfrågorna är ett av områdena som avhandlas. Leif Rönngren, personalborgarråd, konstaterar att flera av partierna säger sig värna om medarbetarna men att endast majoritetens budgetförslag är det som avsätter medel för konkreta satsningar.

- Om vi ska stå oss i konkurrensen om arbetskraften är det oerhört viktigt att Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare. Vår målsättning är att vi ska uppfattas som en av de främsta, säger personalborgarrådet Leif Rönngren (s).

- Vi har i vårt budgetförslag gett utrymme för en omfattande kompetensutveckling som innebär en stor investering i stadens medarbetare. Långsiktig personalpolitik är en förutsättning för att staden ska klara sitt uppdrag gentemot medborgarna i form av bra service med hög kvalitet, säger Leif Rönngren (s).

- Två konkreta områden lyfts fram, som skall vara en integrerad del i personalpolitiken, arbetstidsfrågorna och lönepolitiken, vilket syns tydligt i vårt budgetförslag för 2004. Här finns konkreta förslag som innehåller flexiblare arbetstidslösningar, löneutveckling kopplat till grundutbildning, vidareutbildning och kompetensutveckling, säger Leif Rönngren (s).

Personal- och demokratiroteln, Claes Thunblad, 070-47 29 308