Skip to main content

Nyöppning av biblioteken i Aspudden, Sköndal och Hagsätra

Nyhet   •   Dec 16, 2013 17:23 CET

Nu är renoveringarna av biblioteken i Aspudden, Sköndal och Hagsätra klara. Här hittar du mer information om respektive bibliotek.

Aspuddens bibliotek

Aspudden har stor inflyttning av barnfamiljer vilket också har märkts i biblioteket. Många småbarnsfamiljer besöker biblioteket och lånar alltmer barnlitteratur. Ljudnivån i biblioteket har också höjts något under senare år vilket ibland har orsakat irritation mellan olika besökargrupper. Biblioteket har inte renoverats på många år och underhållet har varit eftersatt.  För att tillmötesgå nya och gamla Aspuddsbors behov har biblioteket nu renoverats.

Barnavdelningen om gestaltats av en scenograf för att inspirera och locka till läsning. Ytorna har utnyttjats på bästa sätt så att fler barn kan vara där samtidigt. Bland nyheterna syns en publikgradäng där barnen kan sitta och lyssna på sagor, se dockteater och liknande.

Ljudmiljön har förbättrats i hela biblioteket så att besökare med olika behov och ärenden inte kommer att störa varandra. Detta mycket genom att man har disponerat ytorna på ett bättre sätt så att de tystare respektive livligare aktiviteterna bättre håller ihop. Dessutom har man lagt ett nytt innertak för att dämpa ljudet. Studieplatserna har blivit fler och entrén har flyttats och tillgänglighetsanpassats.

Arkitekter: Thomas Eriksson Arkitekter, arkitekt Anne Uhlman inredningsarkitekter Cecilia Andreasson och Ninna Kapadia.
Scenograf: Kristofer Sjöström
Projektledare Stockholms stadsbibliotek:
Annika Lindbom Bergstrand +46 76 123 08 66, annika.lindbom.bergstrand@stockholm.se 


Hagsätra bibliotek
För att kunna vara en verkligt attraktiv mötesplats för de som arbetar och bor i Hagsätra behövde bibliotekets lokaler anpassas så att olika typer av verksamheter riktade till olika målgrupper kan pågå samtidigt. Bibliotekslokalen har nu blivit öppnare men också mer flexibel i och med att man kan avgränsa ytor när man har behov av det. De publika ytorna har även blivit större genom minskade personalutrymmen. Allt för att kunna erbjuda olika aktiviteter i ändamålsenliga lokaler. Biblioteket kan i och med ombyggnaden ta emot fler grupper under öppettid med oförändrade personalresurser.

Det första man ser när man tittar in i biblioteket är ett stort ”vardagsrum” med bland annat en sitt-trappa som fungerar både som läsplats och som publikgradäng vid evenemang. . Barnavdelningen har fått en mer ombonad placering som känns inbjudande för både stora och små. Fler studieplatser har tillkommit. På en av väggarna står det hej eller välkommen på olika språk. Väggen ligger intill det så kallade ”språktorget” kring vilket  litteratur på andra språk kommer att vara placerad. Här kommer man också att hålla språkcaféer och ta emot SFI-klasser till exempel. Akustikproblemen har åtgärdats, ytskikten fräschats upp och en ny nödutgång har också tillkommit.

Så här beskriver arkitekterna själva ombyggnationen:
Hagsätra bibliotek ligger i Hagsätra centrum.  Arean är ca 300 kvm. Ombyggnaden omfattar ny planlösning, nya ytskikt och belysning samt ny och befintlig inredning.

Biblioteket beskriver sig själv som ett familjebibliotek med inriktning på språk. Vi har i den nya planlösningen lagt fokus i det höga rummet i mitten och öppnat upp för ökad genomsikt och ljus.

En svängd vägg klädd med vitmålad kork för utställningar möter vid entrén. Bakom väggen finns en soffa med två gradänger. Här i bibliotekets ”vardagsrum” kan alla samlas omgivna av ungdoms- och vuxenskönlitteratur. Här sker programverksamhet och filmvisning.

Den svängda väggen leder besökaren in till ”Språktorget”; ett stort rum med hög rumshöjd och takljus. På torget finns läsplatser, mediahylla, och bord för arbete med egen dator samt infodisk och låneautomat.  Mitt på golvet står en sittgrupp på en stor grålila ullmatta.

Längst in finns mellanålder och barn. Utefter fönstret på barnavdelningen står nya boktråg, på golvet finns en sagoö med böcker för de allra minsta. Fåtöljer finns för de vuxna att läsa eller amma i och en våtbänk med skåp för målarpenslar och plats för mikrovågsugn. I biblioteket finns även ett grupprum för studier, läxhjälp, bokcirkel mm.

Färgsättningen med golv i varm grön kulör och blåmålade väggar binder ihop de olika rummen. Längs väggarna står de ursprungliga bokhyllorna som rustats upp och målats. Möblerna är enkla och klassiska i vita och grå kulörer och materialen är övervägande trä och ull.

/Anne Oresten, Karin Nyrén

Arkitekt: Visbyark genom Anne Oresten Arkitekt SAR MSA och Majid Fatemi Dodaran, ingenjör SBR

Inredningsarkitekt: Nyréns arkitektkontor AB genom Karin Nyrén, Arkitekt SIR/MSA och Ernesto Garcia Inredningsarkitekt MSA.

Kontaktperson:
Projektledare Stockholms stadsbibliotek Anna William-Olsson 076-129 46 20, anna.william.olsson@stockholm.se 

 

Sköndals bibliotek
Tidigare undersökningar visar att Sköndalsborna har varit missnöjda med bibliotekets öppettider. Däremot har de känt sig mycket trygga på sitt bibliotek.  Det är ett par anledningar till att Sköndals bibliotek nu kommer att bli så kallat ”meröppet” vilket innebär att låntagarna kan besöka biblioteket vissa tider när biblioteket är obemannat. Från och med januari kommer man att kunna komma in på biblioteket från klockan 8.00 på morgonen varje dag fram till klockan 21.00 oavsett ordinarie öppettider. En viktig tanke med meröppet är att erbjuda studerande möjlighet att få regelbunden tillgång till studieplatser.

Förutom att det har byggts om för ”meröppet” så har biblioteket helrenoverats. Barnavdelningen har blivit större. Det har byggts en ”sagolund” med fantasifigurer som fungerar som sittplatser för barnen. Där kan man dra för ett draperi och läsa sagor i ombonad miljö. Ett särskilt aktivitetsrum har byggts för programverksamhet av olika slag.

Den totala publika ytan har blivit större genom minskade personalutrymmen. Det har tillkommit en liten utställningsyta och en digital informationstavla.

Förutom alla synliga förändringar innebär renoveringen också sådant som inte syns men som besökare kan uppleva ändå, som förbättrad ventilation, handikapptoaletter som nu uppfyller alla krav samt att hörslinga också installerats.

Arkitekt: Erik Möller Arkitekter AB, Erik Möller
Scenograf: Moa Möller
Projektledare Stockholms stadsbibliotek:
Lena Sundström telefon 076 -1230554, lena.i.sundstrom@stockholm.se