Skip to main content

Bibblan öppnar dörrar – temadagar om flykt och migration

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2017 09:04 CEST

Libraries Without Borders kommer till Kista bibliotek med sitt portabla bibliotek Ideas Box.

Hur fungerar biblioteksverksamhet i krisdrabbade eller utsatta områden? På vilket sätt kan svenska bibliotek utveckla sin verksamhet för nyanlända? Den 17-20 juni bjuder Kista bibliotek in till Welcome Refugee Days - fyra temadagar om flykt, migration och bibliotek.

I samband med den världsomspännande World Refugee Day den 20 juni uppmärksammar Kista bibliotek under fyra dagar olika aspekter av bibliotekens roll i frågor om flykt och migration. Det blir workshops, utställningar, föreläsningar, poesi, sagostunder och mycket mer.

Libraries Without Borders kommer under dessa dagar att vara på plats i Kista bibliotek med Ideas box, ett mobilt multimediakit för flyktingar och utsatta befolkningsgrupper. Konceptet är utvecklat i samarbete med UNHCR, och med detta portabla bibliotek tar sig Libraries Without Borders till krisdrabbade områden över hela världen.

Dessutom kan du under dessa dagar ta del av följande:

  • Den digitala konstnären Romy Achitov berättar om projektet The Garden Library, ett pop up-bibliotek för papperslösa migranter i Tel Aviv.
  • Tactical Tech Collective kommer från Berlin och demonstrerar The Data Detox kit, ett koncept för ökad digital integritet och skydd mot spårning och övervakning. Särskilt aktuellt för människor på flykt.
  • Appdrama med Poeter i Exil av Rats Teater. Under en poetisk vandring i Kista galleria får publiken ta del av exilpoeterna Nelly Sachs, Faraj Bayrakdar och Jila Mossaeds texter om frihet. Appdramat ges på svenska, engelska, persiska eller arabiska.
  • Poesiprogram Ghorba الغربة "التعبير Jag söker skydd med Ahmed Ahmed.
  • Stockholms stadsbibliotekarie Katti Hoflin och Malmös stadsbibliotekarie Torbjörn Nilsson berättar om de svenska bibliotekens arbete kopplat till nyanlända och migrationsprocesser.
  • Delar av Stadsmuseets utställning På väg visas under dessa dagar på Kista bibliotek. Utställningen är resultatet av ett projekt från 2015/2016 där man följde och intervjuade ungdomar och personal på ett boende i södra Stockholm.

Den 18 juni finns Ideas Box på plats i Kungsträdgården tillsammans med personal från Kista bibliotek och Libraries Without Borders. 

Temadagarna avslutas i Kista bibliotek den 20 juni, på World Refugee Day, med en paneldiskussion som arrangeras av Libraries Without Borders under rubriken "The Urgency of Reading". Samtalet leds av Barbara Schack, director development för Libraries Without Borders, Paris.

Biblioteken är en öppen plats som har ett särskilt uppdrag att verka för yttrandefrihet och fri åsiktsbildning. För människor som är nya i ett land kan biblioteken spela en viktig roll i att söka information, erövra nya språk och få nya bekantskaper. Utifrån detta är bibliotek en självklar plattform för gränsöverskridande möten och kunskapsdelning. 

Det fullständiga programmet för Welcome Refugee Days hittar ni här.  

Kontakt: 

Rebecca Medici
Producent, Kista bibliotek 
08 508 305 17
rebecca.medici@stockholm.se 

Caroline Nauckhoff
Bibliotekarie, Kista bibliotek 
076 247 85 73
caroline.nauckhoff@stockholm.se

40 folkbibliotek, Internationella biblioteket, Regionbiblioteket och bibliotekstjänster på drygt 50 platser. biblioteket.se