Skip to main content

E-böcker stärker läsningen

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2012 10:32 CEST

E-boksutlåningen skjuter i höjden. Det gör också antalet nya, digitala låntagare. 21 procent av bibliotekets digitala besökare har skaffat lånekort enbart för att låna e-böcker. 63 procent av dem är män – en grupp som är underrepresenterad bland fysiska låntagare. Det visar en ny enkät om e-böcker, som Stockholms stadsbibliotek genomfört.

De senaste åren har allt fler e-böcker lånats ut vid biblioteken. Mellan 2010 och 2011 fördubblades e-utlåningen och en starka ökningen bara fortsätter. Den enkät som nyligen genomförts bland besökarna på www.biblioteket.se visar att  7 av 10 lånar fler e-böcker nu än för ett halvår sedan och hela 8 av 10 kommer att låna mer digitalt i framtiden.

- E-boken stärker sin ställning bland stockholmarna. Genom att fortsätta satsningen på det digitala biblioteket kan vi ge ännu fler stockholmare möjligheter att låna böcker och ta del av bibliotekstjänsterna. Det säger Mikael Petrén, chef för virtuella enheten på Stockholms stadsbibliotek.

-Men vi har en bra bit kvar. En klar majoritet av de svarande har hög utbildning och bor i innerstaden. Som folkbibliotek ska vi både inspirera till läslust och öka den digitala delaktigheten i hela Stockholm. E-boken är en viktig del av det. Vi  önskar oss högt en modell på e-boksmarknaden som bygger på samarbete mellan förlag och bibliotek för att inspirera ännu fler till läsning. Bibliotek och bokhandlare kompletterar varandra, avslutar Mikael Petrén.

Enkäten i dess helhet och en längre analys av resultaten bifogas.

Fakta:


Enkäten är genomförd på www.biblioteket.se i samarbete med Web Service Award. Totalt svarade 1101 personer på enkäten. Svarsfrekvensen låg på runt 20 procent av besökarna. Några resultat i korthet:

21 procent av de svarande har skaffat lånekort enbart för att låna e-böcker
76 procent anser att det är enkelt att låna e-böcker från biblioteket.se
69 procent lånar oftare e-böcker nu än för ett halvår sedan
79 procent kommer förmodligen att låna fler e-böcker i framtiden
33 procent har de senaste 12 månaderna också köpt e-böcker eller e-ljudböcker
57 procent kan inte tänka sig att stå i kö för en populär e-bok

Stockholms stadsbibliotek består av Stadsbiblioteket, 38 stadsdelsbibliotek, biblioteket.se, m.biblioteket.se, Internationella biblioteket, Regionbiblioteket och bibliotekstjänster på drygt 50 sjukhus och vårdinrättningar. Läs mer på www.biblioteket.stockholm.se.