Skip to main content

Nytt besöksrekord på Stockholms stadsbibliotek!

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 15:24 CET

Aldrig förr har så många besökt Stockholms stadsbibliotek som under 2006. Dryga 6,3 miljoner besök registrerades, vilket är den högsta siffran sedan tillförlitlig automatiserad besöksräkning infördes 1996.

4 757 495 av dessa besök skedde på något av biblioteken runt om i staden och 1 593 143 skedde på det virtuella webbiblioteket

Det totala antalet besök vid Stockholms stadsbibliotek nådde år 2006 en ny toppnotering med totalt 6 350 638 besök, vilket är en ökning med 732 684 besök jämfört med år 2005. Av denna ökning utgör 315 720 fysiska besök på stadsbiblioteken och 416 964 av besök på det virtuella webbiblioteket.

År 2006 hade Stadsbiblioteket vid Sveavägen och de 39 stadsdelsbiblioteken tillsammans 4 757 495 besök, vilket med 68 920 överträffar den tidigare toppnoteringen (4 688 575) från år 2003.

År 2006 hade webb-biblioteket 1 593 143 besök, vilket är en ökning med drygt 400 000 besök jämfört med föregående år.

Tillsammans innebär det att Stockholms stadsbibliotek år 2006 slog nytt besöksrekord, såväl vad gäller fysiska biblioteksbesök som webb-besök och totalt. Bakom de ökade besökssiffrorna kan följande faktorer urskiljas:

- Besökarna har uppskattat moderniseringen och ombyggnaden av Medborgarplatsens och Kungsholmens bibliotek.

Så hade Medborgarplatsens bibliotek år 2006 473 948 besök, vilket är 93 000 fler besök än man någonsin haft tidigare inom nuvarande mätserie och på Kungsholmens bibliotek har besökssiffrorna efter den nyligen genomförda ombyggnaden nästan fördubblats jämfört med tidigare.

- Höstens val, där samtliga bibliotek fungerade som lokaler för förtidsröstning. Som exempel på förändrade besökssiffror under den perioden kan nämnas Farsta bibliotek, där 7 500 fler besök registrerades under september månad än under september 2005, Alvik med över 4 000 fler besök, Enskede med över 2800 samt Hornstull med drygt 4 700.

- En över tid – flera år i rad - varaktig trend med ökade besök vid ett drygt tiotal stadsdelsbibliotek. (Akalla, Alvik, Bredäng, Brommaplan, Enskede, Gubbängen, Spånga, Stora Essingen, Telefonplan, Älvsjö och Örby.) Intressant är att flertalet av dessa kan hänföras till mindre eller medelstora bibliotek, varav flera vid större knutpunkter för kollektivtrafiken.

– Besöksökningen på webbsidan, det virtuella biblioteket.
Besöken har nära nog fördubblats under den senaste treårsperioden, vilket på biblioteksområdet speglar samhällsutvecklingen i övrigt, där Internetbaserade tjänster blir allt viktigare i människors vardag och i företags- och organisationers service- och tjänsteutbud.

Besöksutvecklingen i siffror
Besök 2003 2004 2005 2006
Totalt 5 221 883 5 414 006 5 617 954 6 350 638
Varav på stadsbiblioteken* 4 688 575 4 578 189 4 441 775 4 757 495
Varav på webb-biblioteket 533 308 835 817 1 176 179 1 593 143

* Stadsbiblioteken innebär här Stadsbiblioteket på Sveavägen, Internationella biblioteket och Tidning & Tidskriftsbiblioteket på Odengatan 59 samt 39 bibliotek i stadsdelarna.

Stockholms stadsbibliotek
Telefon: 08-508 31 141, 076-12 31 141
Kontaktperson: Martin Hafström, biträdande stadsbibliotekarie/verksamhetscontroller
E-post: martin.hafstrom@kultur.stockholm.se