Skip to main content

Onsdagsserien * special

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 13:27 CET

Onsdagsserien * special
Stadsbiblioteket, Tidningar & Tidskrifter, kl. 19.00

Vårens program är utformade som samtal kring begreppet kultur. Vad spelar kulturen egentligen för roll i våra liv, eller i samhället i stort?

Till varje samtal har vi bjudit in två gäster som under ledning av författaren Einar Askestad kommer att diskutera kulturens ställning idag. Går det att motverka en global kommersialisering och nivellering? Vad får drömmen om en annan värld kosta? Finns det några ideal att tro på, och enas kring? Varför inte?

21 februari - Litterär kanon?
Gäster: Ebba Witt-Brattström och Stefan Jonsson
Förslaget om att utforma en svensk litterär kanon har varit mycket kontroversiellt. Ett konservativt förslag som inskränker den kulturella mångfalden, hävdar vissa. Nödvändigt, ja till och med livsviktigt, hävdar andra. Men är det ens möjligt att formulera en sådan gemensam litterär kanon? Debatten tar ny fart när Ebba Witt-Brattström möter Stefan Jonsson i en diskussion med många möjliga infallsvinklar.

7 mars - Bortom samtiden
Gäster: Lars Gustafsson och Jan Myrdal
År 1974 utkom en av Sveriges mest utskällda böcker, Den onödiga samtiden, av Lars Gustafsson och Jan Myrdal. "Ett intellektuellt pekoral och ett mirakel av ofrivillig komik", skrev exempelvis Sven Delblanc. Idag anses boken vara en klassiker i sin genre. 33 år har gått och författarna möts för ett samtal över den samtid som är och den dröm som kanske aldrig blev.

21 mars- Fint eller fult * att värdera kultur?
Peter Luthersson och Maria Schottenius
Med jämna mellanrum dödförklaras finkulturen. Med finkultur menas då en kvali-ficerad gemensam kultur för en bildad publik. En av hörnstenarna i folkbiblioteks-tanken var att skola folkhemmets medborgare till att aktivt ta del av denna kultur.
Hur pass viktig är den idag? Är det sant att den håller på att dränkas i lättviktig underhållning? Har folkbildningstanken passerat sitt bästföredatum? Är alla kulturyttringar lika mycket värda? Utifrån dessa frågor samtalar Peter Luthersson och Maria Schottenius. Alla program är teckentolkade!