Skip to main content

Brf Gräshoppan Årets byggnad och Uranus Årets renovering 2014

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2015 12:30 CEST

Utmärkelsen Årets byggnad och Årets renovering 2014 i Södertälje är avgjord. Utnämningarna delades ut i Södertälje stadshus och Årets byggnad blev Brf Gräshoppan. Årets renovering tilldelades Uranus.

Årets byggnad och Årets renovering är en utmärkelse som varje år samarrangeras av Södertälje kommun och Södertälje Byggmästareförening för att lyfta fram och uppmuntra god modern arkitektur och hållbart byggande.

– De närmaste åren ökar vi byggtakten i Södertälje. För mig är det viktigt att hållbart byggande går hand i hand med modern arkitektur så att mötesplatser skapas och binder samman staden, säger Håkan Buller, stadsbyggnadsnämndens ordförande, och fortsätter:

– Det är glädjande att det finns ett starkt engagemang bland södertäljeborna för dessa frågor. Dialog och bra relationer är en förutsättning för ett ökat bostadsbyggande.

Vinnarna utses av stadsbyggnadsnämndens ledamöter, styrelsen i Södertälje Byggmästareförening och södertäljebor som har fått rösta på sin favorit under andra halvan av maj.

– I år är det två byggnader i centrala Södertälje som får utmärkelsen. Båda byggnaderna tillför värde till stadskärnans utveckling, då den ena ger nya och nödvändiga lägenheter i Södertälje och den andra bokstavligen ser till att förgylla hörnet Nygatan och Järnagatan, säger Elisabeth Martin, föreningschef Södertälje Byggmästareförening.

Brf Gräshoppan - vinnare av Årets byggnad 2014

Motivering

Byggnaden är väl anpassad till omgivande stadsmiljö i sin utformning. Val av material och fasadens kulör harmonierar och samtalar med funkishuset i söder och intilliggande bebyggelse i sitt formspråk. Ett tekniskt avancerat ventilationssystem ger bra återvinning.

Den indragna kungsvåningen med balkong runtom och översta byggnadsdelen i ett eget material bidrar till att minska intrycket av höjden.

De öppna balkongerna ger en härlig utsikt över hela Södertälje och bidrar till att göra gården luftig. Det är en bra plats för avkoppling och återhämtning.

Adress: Doktor Martinsgatan 1, Södertälje
Beställare: Gräshoppan 4
Arkitekter: Bergkrantz Arkitekter AB
Byggentreprenör:
Åke Sundvall Byggnads AB

Uranus - vinnare av Årets renovering 2014

Motivering

Den centralt belägna fastigheten från 1906 har fått ett rejält ansiktslyft. Fasadens puts och stuckatur har återställts till ursprungligt skick, både när det gäller materialet och de små detaljerna.

I trapphuset har fönstren fått blyinfattat flerfärgat glas. Fönstren i lägenheterna och lokalerna har grundligt renoverats. Taket har lagts om och zinkurnorna på taket har gjorts i ordning och fått ny förgyllning.

Smarta lösningar för exempelvis rökkanaler och brandstegar har valts för att anpassas till verksamheternas behov och för att passa väl in i husets fasad.

Adress: Nygatan 2 / Järnagatan 10, Södertälje
Beställare: Aberdeen Asset Management
Arkitekt: AIX Arkitekter
Byggentreprenör: Ställning: Dala Byggentreprenader; Fasad: Sterner Stenhus; Tak: MZ Plåt; Fönster: Allt i fönsterrenovering; Blyglas: Nanna Classon; Rör: Strängnäs Rörtjänst; Byggservice: Nordekor; Gårdsbjälklag: Södertälje Betong; Bladguld: Eva Ziggy Berglund; El: JWS Eltjänst

Mer information:
Elisabeth Martin, föreningschef Södertälje Byggmästareförening, 070-561 32 00
Sargon Ablahad, biträdande bygglovschef, Södertälje kommun, 08-523 012 79

För mer information om Stockholms Byggmästareförening, följ oss på:

Newsroom
Twitter
Facebook
Linkedin
Youtube

Stockholms Byggmästareförening är en branschorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag och företräder byggarna i Stockholm, Södertälje och på Gotland. Byggmästareföreningarna har tillsammans cirka 950 medlemmar, varav de flesta är små och medelstora företag.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera