De tävlar om Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2020

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2020 11:40 CEST

Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris är en tävling för byggentreprenörer, arkitekter och fastighetsägare om Stockholms bästa ombyggnad. I år tävlar fem projekt om utmärkelsen.

Nationalmuseum vinner ROT-priset 2019

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2019 10:32 CEST

Nationalmuseum har utsetts till vinnare av Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2019. Renoveringen och ombyggnaden av Nationalmuseum är en av de största omdaningarna av ett statligt byggnadsminne i modern tid. Projektets omfattning och komplexitet har krävt en hög närvaro på plats och tät kommunikation mellan beställare, entreprenörer, konsulter och hyresgästen.

Nominerade till Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2019

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2019 08:00 CET

Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris uppmärksammar ombyggnation i Stockholm och i år tävlar fem projekt om utmärkelsen. Priset ges till det projekt där beställare, arkitekt och byggentreprenör bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter.

205 inkomna tips om misstänkt brottslighet i byggbranschen

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2019 06:34 CET

Idag publicerar Fair Play Bygg den tredje årsrapporten om brottslighet i byggbranschen. Under 2018 lämnades 205 tips om misstänkt pågående brottslighet i byggbranschen in till Fair Play Bygg och över 82 bearbetade tips om misstänkt brottslighet kunde lämnas vidare till olika myndigheter. Antalet inkomna tips ökade med 45 procent jämfört med 2017.

Ny bok - ett arbetsredskap för hela byggsektorn

Pressmeddelanden   •   Mar 11, 2019 09:00 CET

300 frågor och svar om entreprenadjuridik är en sammanställning av ett stort antal frågor och svar i konkreta situationer där entreprenadjuridik används i lösningen på problem mellan parterna i ett affärsförhållande.

Därför är bygg- och anläggning ett bra val

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2019 14:20 CET

Företag i bygg- och anläggningsbranschen har svårt att rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens. Nu närmar sig gymnasievalet och den som väljer bygg- och anläggning har goda möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Det är lätt att få jobb och man kan se fram emot en hög snittinkomst efter avslutad gymnasieutbildning.

Sveriges Byggindustrier har låtit opinionsundersökningsföretaget Ipsos kartlägga behovet av arbetskraft hos drygt 800 medlemsföretag. Bristen på rätt utbildad kompetens är stor. Åtta av tio bygg- och anläggningsföretag uppger att man har svårt för att hitta nya medarbetare. Det gäller framförallt yrkesarbetare som snickare, murare, plattsättare och golvläggare. Två av tre företag uppger dessutom att verksamheten begränsas av bristen på tillgänglig arbetskraft.

Arbetskraftsbristen ställer stora krav på oss som arbetar för en attraktiv, sund och säker bygg- och anläggningsbransch. Tillsammans med fack och myndigheter vill Sveriges Byggindustrier och Byggmästareföreningen få fler att känna sig hemma i byggbodarna. Utan en breddad rekrytering kommer branschen inte kunna täcka behovet av 50 000 nya medarbetare på fem års sikt.

Morgondagens byggnadsarbetare är ungdomar som vuxit upp med dataspel som Minecraft och som nu vill prova att bygga i verkligheten. För att en breddad rekrytering ska vara möjlig krävs att både föräldrar och studie- och yrkesvägledare uppmuntrar framförallt unga tjejer att välja bygg- och anläggning. Det politiska målet om 25 procent kvinnor inom bygg- och anläggning till 2030 är en viktig signal och en överlevnadsfråga för branschen.

Möjligheterna till en god löneutveckling är stora. Inför det stundande gymnasievalet har Svenskt Näringsliv och Statistiska Centralbyrån, SCB, tagit fram fakta om hur det går för eleverna på alla program på svenska gymnasieskolor.Den framtagna statistiken visar bland annat hur eleverna etablerar sig på arbetsmarknaden.

Elever som gått yrkesförberedande program inom energi, bygg, teknik och el uppnådde högst snittinkomster 10 år efter att de lämnat gymnasiet. Genomsnittsinkomsten för tidigare elever på bygg- och anläggning är hela 295 000 kronor om året.

Stockholm och Sverige växer. Snart är vi 3 miljoner invånare i Stockholm och 11 miljoner i hela landet. Det kräver fler bostäder, skolor, vårdcentraler och idrottsplatser. Vägar och järnvägar behöver underhållas och byggas ut. Framtiden för den som väljer någon av våra yrkesgrupper är ljus. Till samhällsbyggnadsbranschen är alla välkomna! 

För mer information om Stockholms Byggmästareförening, följ oss på:

Newsroom
Twitter
Facebook
Linkedin
Youtube

Stockholms Byggmästareförening är en branschorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag i Stockholms län. Antalet medlemmar är cirka 800, varav de flesta är små och medelstora företag. Föreningen tar tillvara företagens intressen och för en konstruktiv dialog med kommuner, myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar.

Företag i bygg- och anläggningsbranschen har svårt att rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens. Nu närmar sig gymnasievalet och den som väljer bygg- och anläggning har goda möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Det är lätt att få jobb och man kan se fram emot en hög snittinkomst efter avslutad gymnasieutbildning.

Läs vidare »

Rättsfallsguiden – 173 viktiga avgöranden inom entreprenadrätten

Nyheter   •   Okt 09, 2018 14:06 CEST

Inom byggsektorn talas det alltmer om olika rättsfall inom entreprenad- och konsulträttens områden. Ibland hänvisas det rakt av till Gotlandsdomen, Bravidafallet, Takkupemålet, Prisavdragsfallet, Porslinsblandaren med flera. Men vad handlade rättsfallen egentligen om och vad blev domslutet?

​Entreprenad- och upphandlingsformer – vad är skillnaden?

Nyheter   •   Aug 30, 2018 09:10 CEST

Nu släpper vi den femte filmen, Entreprenad- och upphandlingsformer, i serien Entreprenadjuridik för nybörjare – en unik filmserie för dig som vill lära dig mer om entreprenadjuridik.

Entreprenadjuridik för nybörjare

Nyheter   •   Jun 04, 2018 13:36 CEST

Stockholms Byggmästareförenings entreprenadjurister har släppt en filmserie, Entreprenadjuridik för nybörjare, som behandlar de vanligaste frågorna de får inom entreprenadjuridiken. Genom dessa filmer får du en inblick i entreprenadjuridikens snåriga djungel.

Södra station vinner ROT-priset 2018

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2018 09:15 CEST

Södra station har utsetts till vinnare av Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2018. Målet för upprustningen var att få till ett fint publikt rum, samt moderna och flexibla kontorsytor som uppfyller dagens standard och behov.

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsstrateg
  • hemdnracikoe.lxoucknhtkg@ssdtobxckkghodrlmmhsbupf.jlsesb
  • +46 8 587 147 33
  • +46 72 551 47 33

Om Stockholms Byggmästareförening

Om Stockholms Byggmästareförening

Stockholms Byggmästareförening är lokal branschorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag och företräder byggarna i Stockholm, i Södertälje och på Gotland. Byggmästareföreningarna har tillsammans cirka 950 medlemmar, varav de flesta är små och medelstora företag.

Byggmästareföreningen tar tillvara företagens intressen och för en konstruktiv dialog med kommuner, myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar. En annan viktig fråga är att göra byggbranschen mer attraktiv för kunder, medarbetare och allmänheten.

Byggmästareföreningen ger också service till medlemmarna inom bland annat entreprenadjuridik och kompetensutveckling. Föreningens kursutbud är omfattande och drygt 2000 personer per år läser våra kurser. Föreningens produktcertifieringssystem BF9K är ett trovärdigt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem som underlättar för företag att svara upp mot krav från samhälle och beställare.

Adress

  • Stockholms Byggmästareförening
  • Wennerbergsgatan 10, Box 340 27
  • 100 26 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar