Skip to main content

Maria Zimdahl ny ordförande för Stockholms Byggmästareförening

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2015 17:42 CEST

Stockholms Byggmästareförenings medlemmar valde enhälligt Maria Zimdahl till ny ordförande på årsmötet den 16 april. Maria Zimdahl tar över ordförandeskapet efter Jan Kjellson.

– Det är mycket roligt att få förtroendet att leda styrelsens arbete och driva medlemsföretagens frågor. Stockholms Byggmästareförening är en viktig röst för byggarna i regionen. Med våra många aktiva medlemmar kan vi snabbt fånga upp vad som sker i branschen och sedan föra en dialog med kommuner, myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar, säger Maria Zimdahl som nyvald ordförande för Stockholms Byggmästareförening.

Maria Zimdahl är vice vd på NCC Construction Sverige AB. Engagemanget i det gemensamma branscharbetet började med avtals- och lönefrågor. Sedan 2011 har Maria Zimdahl suttit i Stockholms Byggmästareförenings styrelse och det senaste året har hon varit vice ordförande. Maria Zimdahl är även aktiv ledamot i föreningens LOU-utskottet som företräder medlemsföretagen i frågor som rör offentlig upphandling.

– Vi har prioriterade frågor i föreningen där en sund byggbransch och säkra arbetsplatser står högt på vår dagordning. I Stockholm är givetvis förutsättningarna för bostadsbyggandet liksom hur vi ska få mer och bättre infrastruktur frågor som engagerar medlemmarna. Något som ligger mig varmt om hjärtat är även hur vi kan göra branschen ännu mer attraktiv för våra ungdomar, säger Maria Zimdahl.

Avgående ordförande Jan Kjellson avtackades för hans insatser under de år som han hållit i ordförandeklubban.

Ytterligare kommentarer:

Maria Zimdahl, 070-589 09 33, maria.zimdahl@ncc.se

Elisabeth Martin, vd Stockholms Byggmästareförening, 070-561 32 00, elisabeth.martin@stockholmsbf.se

För mer information om Stockholms Byggmästareförening, följ oss på:

Newsroom
Twitter
Facebook
Linkedin
Youtube

Stockholms Byggmästareförening är en branschorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag i Stockholms län. Antalet medlemmar är cirka 800, varav de flesta är små och medelstora företag. Föreningen tar tillvara företagens intressen och för en konstruktiv dialog med kommuner, myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera