Skip to main content

ROT-prisvinnaren 2015: Kvarteret Mimer 8 – från sjukhus till skola

Pressmeddelande   •   Maj 29, 2015 10:08 CEST

Ombyggnaden av Kvarteret Mimer 8 har utsetts till Stockholms bästa ombyggnad 2015 och tilldelades Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris den 29 maj.

Juryn för ROT-priset lyfter fram att ”omvandlingen av Norrtulls Amsalsbyggnad till skolmiljö var en utmaning som det goda samarbetet mellan beställare, arkitekt och entreprenör lyckades med utan att förvanska byggnadens karaktär”.

Dessutom pekar juryn på att det fanns en stark gestaltningstanke och en konsekvens i kvalitet och omsorg som har samverkat till att ge byggnaden en ny identitet med historien och nutiden sida vid sida.

ROT-priset 2015

Vinnare: Kvarteret Mimer 8

Byggherre/fastighetsägare: Fastighets AB Mimeråtta
Byggentreprenör: NCC Construction Sverige AB
Arkitekt: sandellsandberg arkitekter AB
Adress: Norrtullsgatan 14

Juryns motivering:

Omvandlingen av Norrtulls Amsalsbyggnad till skolmiljö var en utmaning som det goda samarbetet mellan beställare, arkitekt och entreprenör lyckades med utan att förvanska byggnadens karaktär. Man har bevarat korridorsystemet och byggt om amsalar till väl fungerande klassrum. Outnyttjade ytor som vinden och källaren har omvandlats till bibliotek och ett centralkök där över 3000 måltider per dag tillagas.

Befintliga byggnadsdelar har sparats, demonterats och återställts efter anpassning till dagens krav. Byggnadens själ har också bevarats genom att återskapa den ursprungliga färgpaletten med hjälp av linoljefärg.

De två tidigare trapphusen har sammanförts till ett öppet rum och ger en effektiv kommunikation i huset. Den nya trappa som leder upp till biblioteket hänger fritt ovan det centrala trapphuset under det ursprungliga glastaket som höjts en våning. Med sin exponerade stålkonstruktion och smarta användning till samlingsrum blir detta ett tillägg med starkt modernt uttryck.

En stark gestaltningstanke och en konsekvens i kvalitet och omsorg har samverkat till att ge byggnaden en ny identitet med historien och nutiden sida vid sida.

Jury Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2015:

Anna-Greta Leijon (f.d. Skansenchef), ordförande
Jan Wejdmark (Newsec)
Anders Larsson (Thetis)
Pierre-Emmanuel Vial (Archistudio AB)

Om ROT-priset:

Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggande i Stockholm. Priset ges till den beställare, byggentreprenör och arkitekt som bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter och/eller gett fastigheten en ny användning på ett elegant sätt.

För mer information om Stockholms Byggmästareförening, följ oss på:

Newsroom
Twitter
Facebook
Linkedin
Youtube

Stockholms Byggmästareförening är en branschorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag i Stockholms län. Antalet medlemmar är cirka 800, varav de flesta är små och medelstora företag. Föreningen tar tillvara företagens intressen och för en konstruktiv dialog med kommuner, myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera