Skip to main content

Frukostseminarium: Läkemedelsutveckling, hälsa, forskning och entreprenörskap inom EU:s ramprogram

Evenemang

30
SEP
Sveavägen 166 Wenner-Gren Center, plan 24
  -
Att stödja upptäckt och utveckling av bättre läkemedel och öka Europas konkurrenskraft inom denna sektor är målen för Innovative Medicines Initiative (IMI), ett partnerskap mellan EU-kommissionen och European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA). Budgeten för IMI under perioden 2008-2017 uppgår till 2 miljarder Euro. I seminariet kommer Gunnar Sandberg från VINNOVA att belysa programmet, dess resultat, regler och aktuell utlysning. Dessutom kommer presentationen att informera om ramprogrammet FP7 (och hur man gör inspel till FP8) som ger stöd till forskning bland annat inom hälsoområdet. Programmet är öppet för flera olika typer av organisationer, så som universitet och högskola, SME:s och stora företag, forskningsinstitut, kommuner och landsting, myndigheter och nationella forskningsfinansiärer, enskilda forskare med flera. VINNOVA är en statlig myndighet som bidrar till att höja tillväxten och välståndet i Sverige och som har till uppgifter att finansiera forskning som ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett välmående samhälle behöver, samt att stärka de nätverk som är nödvändiga i det arbetet. Talare: Dr Gunnar Sandberg, VINNOVA, Verket för innovationssystem Datum: Torsdagen 30 september 2010 Tid: 08:00-09:00 Plats: Wenner-Gren Center, plan 24 Frukost serveras från kl. 07:45 Välkommen! Klicka på länken nedan för att anmäla dig, OSA senast den 24 september 2010 http://www.ssci.se/sv/Event-kalender/Kalendarium/Lakemedelutveckling-halsa-forskning-och-entreprenorskap-inom-EU/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy