Skip to main content

Frukostseminarium Stockholm Life Solna-Stockholm: En vetenskapsstad i världsklass vid Karolinska/Norra Station

Evenemang

16
NOV
Elite Palace Hotel, S:t Eriksgatan 115
  -

Vill du veta mer om Sveriges största byggprojekt? Välkommen till ett frukostseminarium om Stockholm Life Solna-Stockholm. Se hur vi arbetar för att tillsammans skapa ett av världens främsta kluster för life science i området runt Karolinska/Norra station - ett område högintressant för etableringar och investeringar.

Vad ger Sverige och Stockholmsregionen en ledande position inom life science? Hur skapas en vetenskapsstad i världsklass? Varför byggs ett nytt sjukhus och vad betyder det för området? Hur ger ett kluster sina aktörer styrka och konkurrenskraft?

Exploateringen av Karolinska/Norra Station är i full gång och redan idag är området ett av de starkaste inom life science i norra Europa. Ta chansen att lyssna till ledande personer som berättar om hur närheten mellan företag, universitet och hälso- och sjukvård skapar unika förutsättningar för områdets framtida utveckling.

Agenda 8.30 – 10.30

08.30 Frukost

09:00 Välkommen. Introduktion till Stockholm Life Solna-Stockholm
Per Unckel, Landshövding, Länsstyrelsen i Stockholms Län & Styrelseordförande, Stockholm Science City Foundation

Ylva Williams, VD, Stockholm Science City Foundation

09:20 Att vara en del av ett kunskapskluster: varför är närheten till akademi och hälso- & sjukvård viktigt för oss? Martin Niklasson, VD, Swedish Orphan Biovitrum

09:40 Life science: forskning, innovation och företagande i Sverige och Stockholm, Mathias Uhlén, professor, KTH

10:00 Det nya universitetssjukhusets viktiga roll för Stockholm Life Solna-Stockholm, Lennart Persson, förvaltningschef, Nya Karolinska Solna

10:20 Avslutning, Ylva Williams, VD, Stockholm Science City Foundation

Tid och plats: tisdagen 16 november 2010, 08:30 – 10.30
Frukost serveras från kl. 08:30.
Elite Palace Hotel, S:t Eriksgatan 115

Anmälan: Anmäl dig nedan så snart som möjligt dock senast den 9:e november 2010 på. Deltagandet är gratis men vi tar ut en avgift på 250kr för anmälda som inte kommer utan att ha anmält förhinder.

Visste du att det idag finns över 570 bolag med life science verksamhet i Stockholm-Uppsalaregionen? I Sverige står branschen för 20% av nettoexporten. Genom närheten till stark akademisk forskning, modern hälso- och sjukvård samt många innovativa företag erbjuds redan idag unika förutsättningar för den som väljer att etablera sig vid Karolinska/Norra Station.

År 2007 enades de tre universiteten, Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet, tillsammans med Stockholms stad, Solna stad, Stockholms länslandsting samt representanter från näringslivet om visionen för området runt Karolinska/Norra station; att skapa världens främsta vetenskapsstad – ett samhälle med en blandning av akademi, näringsliv, sjuhus, bostäder, kultur, service och rekreation.

Den nya stadsdelen vid Karolinska/Norra Station kommer att bli ett levande samhälle mellan storstadens puls och nationalstadsparkens gröna lugn. Inom stadsdelen kommer Stockholm Life Solna-Stockholm att bli ett världsledande centrum för verksamheter inom det som kallas life science. Det handlar bl. a om utveckling av läkemedel, medicinsk utrustning och bioteknik - verksamheter som alla syftar till att skapa bättre liv och hälsa.

Stockholm Science City Foundation utgör en informationsnod och samordnare för framväxten av Stockholm Life Solna-Stockholm. Vårt uppdrag är att attrahera företag och andra life science verksamheter till området.

Vid frågor, kontakta Andreas Namslauer: andreas.namslauer@ssci.se, 070-5337786

Välkommen!

Registrering

Anmäl dig till evenemanget

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera