Skip to main content

Life science-sektor i förändring – står vi stilla och ser på?

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2012 12:57 CEST

Life science-sektorn kommer, trots Astra Zenecas nedläggning i Lund och Södertälje, även i framtiden att vara en tillväxtmotor i Sverige. Regeringens samordnare Lars Leijonborg framhöll vid seminariet i Almedalen där frågan diskuterades, att detta kan komma att kräva ett större ansvar av skattebetalarna. Men seminariet diskuterade att det framför allt kräver en utvecklad samverkan mellan akademin, vården och industrin.

 - I Mälarregionen finns många utmärkta exempel hur samverkan kan utformas, säger Erik Pelling, ordförande i Mälardalsrådets näringslivs- och FoU-utskott. Dessa ska vi se till att bygga vidare på.   Life science-sektorn är viktig för Sveriges exportintäkter. Nya företag behöver globala marknader från start. Därför är också de internationella influenserna viktiga i innovationsstödet.  

Astra Zenecas beslut att lägga ned forskningen, först i Lund och nu senast i Södertälje, betyder dock inte att mindre resurser läggs på FoU. Företaget väljer i stället att koppla upp sig mot de globala forskningsnätverken.  

- Vi måste vara redo att gå upp på catwalken och ta tillvara de möjligheter som finns, säger Ingrid Petersson, Astra Zeneca.  

Flera av talarna vid seminariet i Almedalen fokuserade på möjligheterna som kan erbjudas i och med den nya FoI-propositionen som regeringen presenterar i höst. Alla var överens om att stödet att utveckla forskningsresultat mot innovationer var viktigt.  

- Betydelsen av nya mediciner, både för livskvaliteten och samhällsekonomin, är så stor att det kan bli nödvändigt att det offentliga, alltså skattebetalarna, tar ansvar för en större del av värdekedjan, sa Lars Leijonborg, som på regeringens uppdrag samordnar insatser efter AstraZenecas nedläggning.  

- Det kan innebära både större satsningar på grundforskning och på nya former av innovationsstöd, menade han.  

Seminariet berörde även vårdens roll för utveckling av innovationer inom life science.       För mer information, kontakta: Erik Pelling, ordförande i Mälardalsrådets näringslivs- och FoU-utskott, telefon: 076-137 78 79, e-post: erik.pelling@uppsala.se    

 

Stockholm Life Solna-Stockholm är ett nav för forskning och utveckling inom life science i Hagastaden. Området där Solna och Stockholm möts är redan idag ett kraftfullt centrum där akademisk kunskap, företag samt hälso- och sjukvården samarbetar för att bidra till bättre hälsa och livskvalitet.

Mälardalsrådet är en samverkansorganisation för 56 kommuner och fem landsting i Stockholm-Mälarregionen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsrådet utgör en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy