Skip to main content

Fyra entreprenörer upphandlade för att bygga Stockholmshusen

Nyhet   •   Dec 14, 2015 09:30 CET

Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder har nu avslutat den gemensamma upphandlingen av de så kallade Stockholmshusen – en satsning för att snabbt och kostnadseffektivt bygga tusentals nya hyresrätter av hög kvalitet. De fyra entreprenörer  som kvalificerat sig gentemot de uppställda kraven i upphandlingen är Einar Mattson Byggnads AB, Lindbäcks Bygg AB, NCC Construction Sverige AB och Skanska Sverige AB.

- Vi är glada att kunna teckna avtal med fyra erfarna entreprenörer som tillsammans
med oss kan utveckla en innovativ och effektiv byggprocess som kortar ledtider och
ökar bostadsbyggnadstakten. Arbetet sker i nära samarbete med stadens
förvaltningar, säger Mikael Källqvist, ordförande i styrgruppen för Stockholmshusen.

Upphandlingen resulterar i ramavtal som sedan ger möjlighet till avrop i flera etapper och
uppdraget sker i form av totalentreprenad i samverkan med entreprenörer. Detta avtal avser
etapp 1, omfattande cirka 500 lägenheter, med möjlighet till förlängning.

- Vi får entreprenörer med tekniska plattformar som är utvecklingsbara till
husprodukter som passar Stockholms förhållanden och som klarar de höga krav vi
ställer på t ex arkitektur och miljö, säger Mikael Källqvist.

Redan nu i januari startar arbetet med att utveckla Stockholmshusen tillsammans med
upphandlade entreprenörer. Parallellt med framtagandet av Stockholmshusen kommer
detaljplanearbetet att löpa, allt för att de första Stockholmshusen ska kunna byggstartas under
2017.

Fakta etapp 1 Stockholmshusen, byggstart 2017

Projekt Antal lägenheterMarkanvisades
FamiljebostäderLådkameran, Bandhagen802015-10-15
FamiljebostäderBjurö, Farsta Strand902015-11-12
FamiljebostäderDalarö Sunneplan, Farsta902014-04-03
FamiljebostäderHammarö, Farsta 702013-06-13
StockholmshemFolkparksvägen, Solberga802015-12-10
Svenska BostäderÄtten, Östbergahöjden 100 2015-10-15
Svenska Bostäder Kärrtorps IP/ Örskär 100-2002015-11-12
Svenska BostäderLedinge, Tensta1102014-03-13


Fakta Stockholmshusen

 • Ett konceptbyggande av hög kvalitet
  Tillsammans med stadsbyggnads- och exploateringskontoren utvecklar vi nu
  Stockholmshusen – ett konceptbyggande av bostadshus som uppfyller stadens högt
  ställda krav på exempelvis gestaltning, energianvändning, kostnadsnivå och byggtid.
 • Högt ställda mål
  Stockholmshusen är en satsning där Stockholms stad samlar sin egen
  bostadsbyggarkraft med målet att snabbt och kostnadseffektivt bygga tusentals
  hyresrätter. För att lyckas samarbetar Stockholms stads tekniska förvaltningar och
  Stockholms allmännyttiga bostadsföretag. Målet med Stockholmshusen är 3 500-5 000
  byggstartade hyresrätter till 2020 till en investering om ca 10 miljarder. De första
  Stockholmshusen byggstartas senast hösten 2017 för möjlig inflyttningsstart under
  senare delen av 2018.
 • Innovativt byggande
  Vi uppfyller Stockholms mål att bygga 40 000 bostäder till 2020. Genom att
  upphandling och entreprenad sker i dialog och samverkan med entreprenörer stödjer
  vi byggbranschens utveckling mot en mer effektiv produktion.

Presskontakt Stockholmshusen:
Anne Kuylenstierna Arnström, Kommunikationschef Svenska Bostäder
Telefon: 08-508 370 30
E-post: anne.kuylenstierna.arnstrom@svenskabostader.se

Läs mer om Stockholmshusen här:
Stockholmshem.se/stockholmshusen