Skip to main content

Hyresnämnden ger Stockholmshem rätt om 3G-master på hustak

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 15:23 CET

Hyresnämnden meddelade på tisdagen sitt beslut i ärendet om 3G-sändare på taken av Stockholmshems hus på Nimrodsgatan och Dianavägen i Hjorthagen. Hyresnämnden anser att det inte finns skäl att kräva att masten tas bort då Stockholmshem agerat i enlighet med gällande regler och att anläggningen inte utgör hinder eller men i boendet för hyresgästen.

- Det var väntat att Hyresnämnden skulle gå på vår linje eftersom vi vidtagit alla rimliga åtgärder och alla nödvändiga mätningar är gjorda, säger Pelle Björklund VD för Stockholmshem.

Hyresnämnden konstaterar i beslutet ”att anläggningen vid utförda kontrollmätningar har uppfyllt kraven enligt Statens strålskyddsinstituts och Europeiska unionens rekommendationer”. I sin samlade bedömning skriver Hyresnämnden vidare att vad som framkommit i utredningen ”inte ger underlag för slutsatsen att det föreligger hinder eller men av sådan beskaffenhet i hyresgästens boende att det finns förutsättningar att meddela ett åtgärdsföreläggande mot Stockholmshem”.