Skip to main content

Miljö- och beteendeprojekt i Hökarängen

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2012 09:00 CEST

Nu startar projektet ”Ett resurseffektivt Hökarängen” som ska göra 50-talsförorten till ett föredöme bland bostadsområden när det kommer till resursanvändning. Bakom projektet står Stockholmshem tillsammans med Sust och Energimyndigheten står för delfinansiering med 9,6 miljoner kronor.

Med enkla medel vill man få fastighetsägare, boende och verksamma inom stadsdelen att samverka för att minska såväl energianvändningen som utnyttjande av andra resurser.

- Det här projektet  skall utgå ifrån vad boende och verksamma i Hökarängen vill och kan göra. Energi- och hållbarhetsfrågor handlar ofta om olika tekniska lösningar. Ska vi nå ända fram krävs dock allas gemensamma engagemang,  säger Ingela Lindh, VD på Stockholmshem.

Några av de frågor projektet kommer att arbeta med är lokal handel, bilpool, närodling, insamling och återanvändning av kläder och möbler, matavfall och studiecirklar. Parallellt genomför Stockholmshem omfattande tekniska åtgärder på fastighetsbeståndet. Målet är att minska energianvändningen med 15 procent och CO2 utsläppen med 40-50 procent (2 000-2 500 ton) till årsskiftet 2014-2015.

Projektparterna är Stockholmshem, ett av Sveriges största bostadsföretag och Sust (Sustainable Innovation AB) som står som projektledare och arbetar med att driva storskaliga demonstrationsprojekt med inriktning effektiv energianvändning.

- Genom att föra en dialog med boende och verksamma  vill vi ta ett helhetsgrepp och skapa ett långsiktigt hållbarhetsengagemang i Hökarängen, säger Jan Kristoffersson, projektledare på Sust.

Hökarängen ligger söder om Stockholm och innefattar 8 500 boende och ytterligare 500 lokalhyresgäster. Stockholmshem äger större delen av fastighetsbeståndet i området och driver sedan 2011 utvecklingsprojektet ”Hållbara Hökarängen”. Där har man byggt upp ett unikt kontaktnät med föreningar, företag och engagerade privatpersoner för att få stadsdelen socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar. Det är en god utgångspunkt för det nya projektet, att göra Hökarängen mer resurseffektivt.

För mer information kontakta:

Olof Sjöberg, miljöchef på Stockholmshem, 08-508 39 160

Åsa Stenmark, projektledare på Stockholmshem, 08-508 39 119

Jan Kristoffersson, projektledare på Sust, 070-645 37 56

Detta är Stockholmshem

Hos AB Stockholmshem bor 48 000 hyresgäster. I över sjuttio år har vi byggt ut staden med nya kvarter och hem till nya och gamla stockholmare. Stockholmshem är landets näst största bostadsföretag och ägs av Stockholms stad. Fastighetsbeståndet omfattar drygt 25 000 bostäder och 3 100 lokaler.

Bifogade filer

PDF-dokument