Skip to main content

Stockholmshem bygger nytt i centrala Skärholmen

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2018 15:47 CET

Visionsbild: Söderberg Söderberg

Stockholmshem utvecklar bostäder med utsikt, nya arbetsplatser och lokaler för kulturverksamhet i centrala Skärholmen.

I direkt anslutning till Skärholmens centrum planerar Stockholmshem att bygga en ny målpunkt innehållande 102 bostäder, arbetsplatser och yta för kulturverksamhet.

- Det händer mycket spännande i Skärholmen, bland annat stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen, och det är en stadsdel som kommer koka av aktivitet och utveckling de kommande åren. Just därför tycker vi på Stockholmshem att det är så roligt och viktigt att få vara en del av detta, inte minst genom att vi flyttar vårt huvudkontor dit, säger Anette Sand, vd på Stockholmshem.

Det nya huset ska byggas vid Bredholmstorget, på den plats som idag är fordonstekniskt gymnasium. Gymnasiet flyttar till andra lokaler under 2019. Ambitionen är att det nya huset ska bidra till mer liv och rörelse på en plats som idag kan uppfattas som en baksida av centrum.

Huset byggs i 23 våningar varav de översta 18 våningarna blir bostäder. De nedersta våningarna kommer att innehålla 300 arbetsplatser för Stockholmshems nya huvudkontor och kulturverksamhet. Den totala ytan planeras omfatta 13 650 kvm.

Byggnaden planeras få en milt grön färg med balkonger som löper runt hela huset och en fantastisk utsikt från lägenheterna. Grönska planeras på terrasser och balkonger. Med fyra entréer och inga baksidor är målsättningen att det som idag är en relativt tom och oanvänd yta ska utvecklas till en trivsam och levande plats.

Start för samråd 21 november

Under perioden 21 november till 19 december sker samråd av den planerade nya detaljplanen. Planen visas under hela perioden på medborgarkontoret i Skärholmen.

Den 29 november klockan 16-19 hålls öppet hus i Kulturhuset Stadsteaterns lokaler i Skärholmen med möjlighet att se modeller av huset och träffa stadsplanerare, arkitekter och representanter från Stockholmshem.

Modeller av huset kommer under samrådsperioden att finnas hos Stockholmshem på Hornsgatan 128 samt på medborgarkontoret i Skärholmen.

Planen kan också ses i sin helhet på www.stockholm.se/fokusskarholmen.  

För mer information kontakta:

Åsa Stenmark, kommunikationschef Stockholmshem
asa.stenmark@stockholmshem.se, tel. 08-508 39 119

Detta är Stockholmshem

Hos AB Stockholmshem bor drygt 50 000 hyresgäster. Sedan 1937 har vi skapat nya kvarter
och hem till nya och gamla stockholmare. Stockholmshem är ett av landets största bostadsföretag och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB, som ägs av Stockholms stad. Fastighetsbeståndet omfattar drygt 27 000 bostäder och över 3 500 lokaler.