Skip to main content

Årets Skapa pristagare utsedda!

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2004 13:49 CEST

Stiftelsen Skapas Nationella Utvecklingsstipendium 2004 Priset är utlyst av Stiftelsen SKAPA till minne av uppfinnaren Alfred Nobel. En Stipendiejury har på uppdrag av stiftelsen bedömt de inkomna förslagen och beslutat att utse följande vinnare: Juryn har beslutat utdela diplom, SKAPA statyett och SKAPA stipendium på 300 000 kr till: Sune Svanberg, Katarina Svanberg och Stefan Andersson-Engels för deras METOD ATT BEHANDLA MALIGN TUMÖRVÄVNAD genom att med en omkopplare kombinera interstitiell fotodynamisk terapi med interaktiv övervakning. Därigenom är det möjligt att använda samma optiska fibrer för både behandling och diagnostik vilket möjliggör övervakning av tumörterapin on-line. Metoden är patenterad. Sune Svanberg, Katarina Svanberg och Stefan Andersson-Engels kommer från Skåne län. Juryns motivering: Metoden kommer på sikt att innebära ökad effektivitet inom sjukvården med färre behandlingstillfällen samt ger en säker och kontrollerad tumörterapi. Metoden medför en minskad exponering för hälsovådliga ämnen framförallt för patienten men även för vårdpersonalen. Metoden möjliggör en selektiv behandling av tumörer. Marknadspotentialen för denna metod bedöms som mycket stor. Juryn har beslutat utdela diplom och SKAPA stipendium på 50 000 kronor till: Sven-Åke Afsenius för hans nya METOD ATT PRODUCERA BILDER MED STORT SKÄRPEDJUP. Metoden innebär att en serie bilder tas av samma motiv med olika avståndsinställning varefter ett datorprogram väljer ut de delar av respektive bild som är skarp. Av dessa delar sammanställs en bild med stort skärpedjup. Metoden är patenterad. Sven-Åke Afsenius kommer från Stockholms län. Juryns motivering: Det nya bildbehandlingsprogrammet ger en effektiv lösning på ett av fotografins äldsta och mest grundläggande problem nämligen olika skärpa i olika delar av en bild. Med det ökande antalet digitalkameror på marknaden vidgas möjligheten att använda denna metod. Marknadspotentialen är stor. Juryn har beslutat utdela diplom och SKAPA stipendium på 50 000 kronor till: Saeid Esmaeilzadeh för hans GLASMATERIAL med extremt goda mekaniska egenskaper och ett uppmätt hårdhetsvärde fem gånger större än för traditionellt glasmaterial. Hos glaset har också uppmätts mycket högt brytningsindex vilket är en viktig egenskap för optiskt glasmaterial. Det har också god termisk stabilitet. Produkten är patentsökt. Saeid Esmaeilzadeh kommer från Stockholms län. Juryns motivering: Glasmaterial används i en mängd olika applikationer. Eftersom detta glas har utomordentliga mekaniska, optiska och magnetiska egenskaper bedöms marknadspotentialen vara mycket stor. Glaset är därför kommersiellt mycket intressant. Juryn har dessutom beslutat utdela diplom och hedersomnämnande till: Mattias Liljeberg för hans motorcykeldragna BÄRGNINGSVAGN för bärgning av bilar. Bärgningsvagnen är ihopfällbar och försedd med styrbara hjul som är bromsade. Bärgningsanordningen är patenterad. Mattias Liljeberg kommer från Jämtlands län. Juryns motivering: Genom att bärgningsvagnen är ihopfällbar och möjlig att dra med motorcykel kan denna lätt ta sig fram genom en stillastående kö och snabbt nå fram till en havererad bil, som därefter kan transporteras undan. * * * För mer information kontakta Stiftelsen Skapas sekreterare Björn Delin, c/o Stockholmsmässan på telefon 08-749 44 03 eller e-post: bjorn.delin@stofair.se Skapapriset är landets största och mest prestigefyllda innovationspris som delats ut varje år sedan 1986. Priset är, förutom äran, 400 000 kronor och vinnaren kan kalla sig svensk mästare i innovationer. Bakom Skapapriset står Stiftelsen Skapa med FöreningsSparbanken AB, Teknikföretagen, Svenska Uppfinnareföreningen och Stockholmsmässan AB som stiftare. Stiftelsen stöds av Patent- och registreringsverket, Stiftelsen Innovationscentrum, Verket för Innovations-system-VINNOVA, ALMI Företagspartner AB samt NUTEK, Verket för näringslivsutveckling.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera