Skip to main content

Brott och olyckor i fokus på säkerhetsmässan SKYDD2010

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2010 12:11 CEST

Säkerhetsmässan SKYDD2010 inleddes på tisdagen den 14 september med paneldebatter och ett stort antal seminarier. I samband med mässans öppnande anordnades en paneldebatt på temat ”Hur hanterar vi dagens hårdare samhällsklimat” med ledande företrädare för flera myndigheter som har att hantera brott på sin agenda.

 

Inledningsdebatt
Först gällde diskussionen om samhället verkligen blivit hårdare. Inledningstalaren Magnus Graner,

 

statssekreterare vid Justitiedepartementet, tyckte att klimatet hårdnat, framförallt vad gäller vardagsbrotten.
”Det är ett fläckvis hårdare samhällsklimat, där mycket av det vi ser i dagens debatt handlar om så kallade mängdbrott, som vart och ett inte har något högre straffvärde men som sammantaget leder till att samhället upplevs otryggare. Ska vi öka tryggheten är det mängdbrotten vi ska fokusera på”, sade Magnus Graner.

Per Widlundh, förbundsdirektör Räddningstjänsten Syd, nyanserade bilden och konstaterade att allt inte är svart.
”Vi märker ju en ökad utsatthet i kommunerna, men samtidigt har vi kommit tillrätta med en del av problemen, till exempel har situationen förbättrats i Malmö jämfört med bränderna för ett och ett halvt år sedan”, sade Per Widlundh.

Jan Andersson, Generaldirektör vid Brottsförebyggande rådet, BRÅ, och Ulrika Herbst, Chef för Polisavdelningen vid Rikspolisstyrelsen ställde sig bakom beskrivningen att ungdomsbrottsligheten nu sprids enligt principen ”färre men värre”:
”Färre ungdomar kommer över på fel sida lagen, men de som gör det blir allt yngre och grövre brottslingar. Till exempel hade vi inte alls den grova gängtillhörighetsproblem för 20 år sedan som vi ser växa fram idag”.

Samverkan var ett område debattdeltagarna ofta återkom till.
”Vi måste bli bättre på att samverka med alla aktörer, till exempel räcker det inte att kommunen övervakar en allmän plats om inte det finns rutiner för hur Polisen får tillgång till kamerabilder vid brott, och hur allmänhetens integritet ska skyddas”, sade Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Hasse Aro, som var moderator, efterlyste några goda exempel. Och de fanns.
”Våra förutsättningar är bättre än på länge, vi har relativt goda ekonomiska förhållanden och ett allt bättre samarbete mellan olika aktörer”, sade Polisens Ulrika Herbst.

Räddningstjänstens Per Widlundh instämde: ”Utanför Rosengård där det brann för ett och ett halvt år sedan är det idag lugnt. Där har de boende gått man ur huse och kastat ut aktivisterna som uppviglade. Vidare har vi bidragit med ökad lokal närvaro genom en nyöppnad brandstation och inte minst med att vara tydliga i att våld inte tolereras”, sade Per Widlundh.
”Ett gott exempel på bra inslag i brottsbekämpningen, är den starka uppbackning från medierna vi får på våra synpunkter”, sade SKL:s Anders Knape.

Mässveckans höjdpunkter
Öppningsdagen presenterade företrädare för några av mässans större arrangemang några av de 60 seminarierna, i ämnen som spänner över brottsbekämpning, olycksfall och IT-säkerhet.

Trafikolyckor
Ett av de mer spektakulära inslagen är en iscensatt frontalkrock mellan två nya splitter nya Saab 9-5. Samverkan mellan SOS Alarm, Räddningstjänst och sjukvård illustreras med budskapet att det är hög tid att utnyttja de möjligheter att automatiskt larma vid trafikolycka moderna bilar har: ”Vi vill korta tiden från olycka till larm. Tekniken finns, och vi vill att den börjar utnyttjas”, sade Bo Andersson, expert på insatser vid brand och trafikolyckor på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB.

Polisen, Justitiedepartementet och Leif GW Persson
Polisen var i fokus i en diskussion mellan Justitiedepartementets statssekreterare Magnus Graner och Leif GW Persson om regeringens satsningar på Polisen de senaste åren.  ”Bland annat har 3000 nya poliser tillsatts under den senaste mandatperioden, och flera satsningar på ökad effektivitet har initierats”, sade Magnus Graner.
”Visst har fler poliser tillkommit, men gör det rätt saker? ”, invände Leif GW Persson och fortsatte: ”Teoretiskt sett ska det finnas 30 poliser i Gnesta, men där finns bara en. På Polishuset i Stockholm däremot, finns 4000 i någon sorts inre tjänst”, sade Leif GW Persson, som också var skeptisk till planerna på att slå ihop landets alla polismyndigheter till en.  Magnus Graner och Leif GW Persson var dock bägge eniga om att saker har förbättrats och att alla parter, politisk ledning såväl som myndighetens, arbetar med samma vilja och inriktning.

Bevakningstorget
Leif GW Persson leder varje dag utfrågningar om säkerhet vid det så kallade bevakningstorget som är bevakningsbranschens gemensamma satsning. En gemensamhet Leif GW Persson vill föra ett steg till genom att skapa en gemensam myndighet för branschen.
”Alla aktörer har idag olika krav på exempelvis säkerhetsstandarder och utbildning. Jag vill ensa alla och utöva tillsynen från en myndighet”, säger Leif GW Persson.
Dessutom kommer G4S Cash Services egen redogörelse för helikopterrånet förra året, andra mässdagen, onsdagen den 15:e: ”Sanningen om helikopterrånet”, kl. 11.30.

IT-säkerhet
Säkerhetskonsulten Tomas Gilså sammanfattade veckans kommande seminarier om IT-säkerhet och som kommer att beröra många typer av hot:
”Vi kommer att tala om informationssäkerhet och hur man skyddar sig mot breda attacker. Vi kommer också att beskriva riktade hot, som industrispionage, som blivit farligare genom att det bara senaste året blivit betydligt enklare att olovligen avlyssna GSM-telefonsamtal”, sade Tomas Gilså.

För mer information:
Magnus Eriksson, Stockholmsmässan, tel: 08-749 43 30, magnus.eriksson@stofair.se
Alexandra Kärnlund, pressansvarig, tel: 070-969 97 67 alexandra.karnlund@informedia.se
Se även www.skydd.net


Stockholmsmässan är Nordens ledande arrangör och genomför varje år ett 60-tal branschledande mässor samt ett 100-tal nationella och internationella kongresser, konferenser och evenemang. Varje år välkomnar vi 10 000 utställare, 1,5 miljoner besökare och fler än 8 000 journalister från hela världen.

Stockholmsmässan är Nordens ledande arrangör och genomför varje år ett 60-tal branschledande mässor samt ett 100-tal nationella och internationella kongresser, konferenser och evenemang. Varje år välkomnar vi 10 000 utställare, 1,5 miljoner besökare och fler än 8 000 journalister från hela världen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy