Skip to main content

Fordonsindustrin möts på Tekniska Mässan

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2004 10:03 CEST

- Nya produktidéer, utveckling av produktion och nya samarbeten Den 20 oktober är det premiär för ett nytt fordonssymposium "1st Nordic Automotive Symposium" väntas locka företagsfolk, experter och politiker inom fordonsindustrin till två dagar av debatter och diskussioner. Programmet präglas både av Saabs kamp för fortsatt produktion i Trollhättan och ämnen som konceptutveckling, design, produkt- och produktionsutveckling. Symposiet genomförs på Stockholmsmässan i Älvsjö och är en del av Tekniska Mässan. Under symposiet kommer flera fordonsrelaterade nyheter och ny teknik för konstruktion och produktion att presenteras. Tekniska Mässan är öppen 19-23 oktober och symposiet hålls 20-21 oktober. 1st Nordic Automotive Symposium väntas bli ett välbesökt evenemang. Symposiet är tänkt att ge svenska och nordiska företag en plats att utveckla nya idéer och affärer. Årets symposium är det första av tre som ska genomföras 2004-2006. Höstens symposium kommer att präglas av Saabs kamp för fortsatt produktion i Trollhättan, vilka åtgärder som kan sättas in och eventuella effekter av det beslut som ska fattas inom GM. Beslutet kommer oavsett hur det ser ut att få stor betydelse för en rad svenska företag, allt från underleverantörer till leverantörer av produktionsutrustning och transportföretag. - Saabs framtid i Trollhättan är mycket viktig för svensk industri och det är naturligt att den frågan kommer upp på symposiet, förklarar Björn Haraldson, projektledare för Tekniska Mässan. Eftersom vi räknar med att ha företrädare både från regering och ledande fordonsindustri på plats i Älvsjö under de här dagarna kan vi räkna med att flera nyheter kommer att presenteras. Förhoppningsvis med positiv betydelse för såväl Saabs som andra fordonstillverkares framtida produktion i Sverige. Behovet att diskutera och utveckla produktion och produktutveckling är stort inom fordonsindustrin, vilket höstens mediedebatt visat. Många underleverantörsföretag sitter fast i en daglig verksamhet där det är svårt att driva utvecklingsfrågor och hitta nya affärsmöjligheter. Symposiet ska ta upp frågor som är aktuella för såväl små som större underleverantörer, främst inom produktion och produktutveckling. Hittills i höst har mycket handlat om personbilstillverkning men symposiet omfattar all fordonstillverkning. - Vi vill skapa ett samtalsklimat som stimulerar offensiva satsningar på alla nivåer, förklarar Johan Fröjd som är programansvarig för symposiet. Symposiet börjar med en gemensam inledning och delas därefter i två parallella sessioner, dels koncept- och produktutveckling med förnyelse av produktutvecklingsarbetet, dels utveckling av produktionssystem i samspel mellan integrerade samarbetspartners. Att kunna knyta samman processerna inom produktutveckling och produktion bedöms som avgörande för att fordonsindustrin och dess underleverantörer och kunna utvecklas och överleva i framtiden. Även om det är oroligt inom svensk fordonsindustri just nu finns det många möjligheter som kommer att belysas här. Inom de två huvudsessionerna kommer områden som automation, samarbetsformer, standardisering och informationssystem att tas upp. Den första dagen avslutas med en stor festmiddag där de två innovationspriserna Stora Embedded Priset och Student Embedded Award delas ut. Dag två avslutas med en gemensam paneldebatt som summerar symposiets diskussioner och resultat. - Fordonssymposiet blir mycket viktigt för svensk industri, säger Björn Haraldson. Innehållet består både av viktiga idédebatter och av presentationer av lyckade praktiska exempel. Det här ska bli ett brett forum för hela fordonsindustrin, allt ifrån de stora fordonsjättarna till våra små underleverantörer och de företag som levererar utrustning och tjänster till dessa. Signalerna om en eventuell utflyttning av Saabs produktion visar att det krävs ökad samverkan och samordning kring en rad funktioner där alla parter deltar för att vi ska kunna ha en fortsatt produktion i Sverige. Här ges ett tillfälle att både presentera och initiera nya metoder, arbetssätt och produkter anpassade för en effektiv och flexibel produktion. Bland deltagande organisationer och företag återfinns bland annat Fordons Komponent Gruppen som representerar flertalet svenska underleverantörer inom fordonsindustrin, ABB, Scania, Volvo Car Corporation, Sapa och Caran. På plats under symposiet finns företrädare från regeringen, Metall samt flera ledande företrädare från företag inom fordonsindustrin. Fakta om fordonsexporten: Svensk bilexport var 125 miljarder, år 2003, enligt branschorganisationen Bil Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2004. Branschen bidrog till ett överskott i handelsbalansen med 46 miljarder kr. Bilindustrins export motsvarar 15 procent av den totala svenska exporten, vilket gör den till den viktigaste exportnäringen, samt genererar 140.000 jobb. Fakta om Tekniska Mässan: Tekniska Mässan är Norra Europas största industrimässa och hålls årligen i oktober på Stockholmsmässan i Älvsjö. Antalet besökare har stadigt legat kring cirka 40 000 de senaste åren. I år kommer ca 1 250 företag från 35 länder att vara representerade. Tekniska Mässan 2004 består förutom av Forum för Produktutveckling med 3D CAD och Embedded Technology även av avdelningarna Verktygsmaskiner, Industriteknik med Svetsforum, Robotbaserad automation, Framtiden, samt SUM - Stockholms Underleverantörsmässa. Under mässveckan genomförs symposiet om fordonsproduktion -"Nordic Automotive Symposium" för första gången. Vidare genomförs bland annat seminarieprogrammen Framtidsveckan, Öga mot öga och Svetsforum. Ytterligare information lämnas av: Johan Fröjd, programansvarig johan.frojd@swept.se Tfn: 070-982 02 89 Björn Haraldson, projektledare bjorn.haraldson@stofair.se Tfn: 08-749 43 56 Mobil: 070-789 43 56 Fax: 08-749 61 91 Roger Blomqvist, pressansvarig roger.blomqvist@informedia.se Tfn: 08-556 973 48 Mobil: 070-550 94 10 www.tekniskamassan.se Under "Pressrum" på Tekniska mässans hemsida finns detta pressmeddelande, tidigare pressmeddelanden och utställarnas egna pressmeddeladen. Bilder från Tekniska Mässan 2003 och Tekniska Mässan 2002 finns under "För press" "Logotyp/Bilder". Bildtext: "1st Nordic Automotive Symposium" är en ny träffpunkt för svensk och nordisk fordonsindustri som arrangeras 20-21 oktober på Stockholmsmässan i Älvsjö i samband med Tekniska Mässan. Stockholmsmässans Presstjänst May-Britt Pella, pressansvarig, tel 08-749 43 36, may-britt.pella@stofair.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera