Skip to main content

I år gör vi annorlunda!

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2011 08:45 CET

Välkommen till årets Medicinska riksstämma, Sveriges största tvärvetenskapliga mötesplats med runt 700 programpunkter!

Du som journalist har en unik chans att under tre fullmatade dagar ta del av inspirerande debatter, symposier, läkemedelsnyheter och medicintekniska innovationer.

Späckat program
I år har vi ett fantastiskt program med över 700 vetenskapliga programpunkter som spänner över många olika områden, från akutsjukvård till psykiatri. Med årets tema ”Säkrare vård” vill vi uppmärksamma hur sjukvården kan lära av sina misstag och förebygga att misstagen inte händer igen. Till Riksstämman kommer exempelvis Peter Pronovost, narkosläkare och en världsauktoritet inom patientsäkerhetsarbete. Genom hans innovativa förbättringsprogram har dödligheten vid intensivvårdsavdelningar i USA kunnat minska med 30 procent. Vad kan Sverige lära? Ytterligare tre mycket kända patientsäkerhetsexperter som kommer till Riksstämman är Edward Kelley, USA, Charles Vincent, England samt Erik Hollnagel, Frankrike. Det är bara några i raden av spännande och aktuella föreläsare som du har möjlighet att lyssna till.

Hur orienterar man sig som journalist?
Besök vår hemsida www.riksstamman.se. Klicka på Abstraktsystemet, här finner du sammanfattningar av program och abstrakts. Redan nu kan du ta kontakt med forskare och andra och förbereda artiklar och nyheter! Du kan också titta i vår programbok, en guldgruva att ösa ur! Samtliga journalister som ackrediterat sig får programboken med posten.

Nytt för i år
Vi testar i år en ny form och ersätter de sedvanliga presskonferenserna med ett fullmatat program i Svenska Läkaresällskapets monter (A03:10). Vi har bjudit in spännande personer till scensamtal om aktuella ämnen. Ett exempel är Kajsa Ekis Ekman, journalist och författare till den uppmärksammade boken ”Varat och varan”, om surrogatmödraskap. Du har även chansen att träffa och ställa frågor direkt till Stefan Carlsson, regeringens utredare som senare i vår ska lämna förslag på hur framtidens hälso- och sjukvård ska formas. Hit kommer även företrädare för cancervården för att diskutera frågan: varför är cancervården inte jämlik? Se bifogat program för dialog och debatt! Du får gärna i förväg boka intervjutider med deltagare. Mejla oss så hjälper vi dig. Glöm inte att ackreditera dig.

Varmt välkomna!

För mer information kontakta
Eva Kenne, eva.kenne@sls.se, 08-440 88 87
Eva Nordin, eva.nordin@sls.se, 0708-557 801

www.riksstamman.se
http://www.sls.se/Riksstamman/Programmet/Riksstammans-programbok/
http://www.sls.se/Riksstamman/For-press/Ackreditering-for-press/

Stockholmsmässan är en av världens främsta och mest flexibla mötesarrangörer. Vi erbjuder den perfekta mötesplatsen för allt från internationella toppmöten till breda publikmässor. Tillsammans med utställare och arrangörer skapar vi välregisserade möten som ger besökaren inspiration, kunskap och affärsmöjligheter. Som Nordens ledande arrangör genomför vi varje år ett 60-tal branschledande mässor samt ett 100-tal nationella och internationella kongresser, konferenser och evenemang. Varje år välkomnar vi 10 000 utställare, 1,5 miljoner besökare och fler än 8 000 journalister från hela världen.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy