Skip to main content

Ny nordisk mässa för personlig skyddsutrustning till Stockholmsmässan

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 09:33 CET

Branschföreningen för Personlig Skyddsutrustning, BPS, väljer att förlägga sin nya mässa för personlig skyddsutrustning till Stockholmsmässan. Nordic Safety Expo är namnet på mässan som kommer att arrangeras parallellt med SKYDD 2012. Tillsammans kommer de båda mässorna att erbjuda ett brett utbud av produkter och tjänster inom säkerhet, brand, räddning och personlig skyddsutrustning.

– Samarbetet med SKYDD och Stockholmsmässan är ett naturligt steg på vägen mot att bli Nordens viktigaste mötesplats för aktörer inom personlig skyddsutrustning, säger Ghazal Voghoui, VD för Branschföreningen BPS, som är huvudarrangör av Nordic Safety Expo.

Branschföreningen BPS är en sammanslutning av drygt 30 tillverkare och grossister inom området personlig skyddsutrustning. Organisationens syfte är att verka för god kvalitet och service när det gäller branschens produkter, samt att uppmuntra till användande av rätt skyddsutrustning för att förhindra olycksfall och skador i arbetet. Med Nordic Safety Expo genomför BPS en rejäl nysatsning, dels genom att skapa ett nytt forum, dels genom att slå sig samman med SKYDD.

– Under ett antal år har vi arrangerat en branschmässa i Jönköping. När besökarna började svika fick vi tänka nytt. Stockholmsmässans tillgänglighet är ett starkt vägande skäl att flytta mässan till Stockholm men minst lika viktig är möjligheten att nå ut med information och kunskap till fler målgrupper inom närliggande områden, säger Ghazal Voghoui, och får medhåll av BPS ordförande Ivan Sundström:

– Vi ser mässan som ett centralt forum för att sprida kunskap om personlig skyddsutrustning. Just kunskapsspridning är enormt viktigt för vår bransch. Många inköpare ser fortfarande skyddsutrustning som en förbrukningsvara och ser snarare till pris än till kvalitet, vilket ofta straffar sig i längden.

Att samarrangera mässor inom närliggande områden är ganska vanligt förekommande internationellt.
– Ser man till de större internationella säkerhetsmässorna är det inte ovanligt att de har en parallell mässa för personlig skyddsutrustning. Målgrupperna överlappar och därmed skapas goda förutsättningar för synergieffekter, något som jag tror att vi kommer att få se flera exempel på under SKYDD och Nordic Safety Expo. SKYDD brukar nämligen locka ett stort antal beslutsfattare, säger Magnus Eriksson, projektledare för SKYDD.

Förutom beslutsfattare så hoppas både BPS och teamet bakom SKYDD att personal som arbetar på olika nivåer inom de berörda områdena kommer att besöka mässorna.

– Vi vill se en mix av besökare. Inte minst ur kunskapssynpunkt är det viktigt att komma i kontakt med slutanvändarna, säger Ivan Sundström, BPS.
Arbetsgivare som skickar sina medarbetare på en mässa vill naturligtvis att dessa ska få med sig mycket tillbaka till företaget.

– På Nordic Safety Expo och SKYDD kommer besökarna att få med sig kunskap och upplevelser av de senaste produkterna och tjänsterna inom säkerhet, brand, räddning och personlig skyddsutrustning, avslutar Magnus Eriksson.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Eriksson, projektledare SKYDD, Stockholmsmässan, telefon: 08-749 43 30, magnus.eriksson@stockholmsmassan.se

Ghazal Voghoui, VD för Branschföreningen BPS, telefon: 08-508 938 34, ghazal.voghoui@branschkansliet.se

Alexandra Kärnlund, pressansvarig SKYDD, telefon: 0709-699 767, alexandra.karnlund@informedia.se

SKYDD 2012 och Nordic Safety Expo arrangeras den 18-21 september 2012 på Stockholmsmässan. SKYDD är Nordens största mässa och konferens inom säkerhet, brand och räddning. Nordic Safety Expo, är Nordens nya mötesplats för aktörer inom personlig skyddsutrustning. Läs mer om SKYDD och Nordic Safety Expo på www.skydd.net.

Stockholmsmässan är en av världens främsta och mest flexibla mötesarrangörer. Vi erbjuder den perfekta mötesplatsen för allt från internationella toppmöten till breda publikmässor. Tillsammans med utställare och arrangörer skapar vi välregisserade möten som ger besökaren inspiration, kunskap och affärsmöjligheter. Som Nordens ledande arrangör genomför vi varje år ett 60-tal branschledande mässor samt ett 100-tal nationella och internationella kongresser, konferenser och evenemang. Varje år välkomnar vi 10 000 utställare, 1,5 miljoner besökare och fler än 8 000 journalister från hela världen.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy