Skip to main content

Påminnelse - Inbjudan till presslunch: SKYDD 2008

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 13:49 CEST

Inbjudan till presslunch

Tid: Tisdagen den 30 september kl 12:30-13:15
Plats: Restaurang Parkside, Stockholmsmässan
Anmälan: Senast den 24 september:Anmälan och ackreditering

Tisdagen den 30 september kl 11 invigs SKYDD 2008 av Magnus G. Graner, statssekreterare på Justitiedepartementet. Direkt därpå leder Hasse Aro en spännande paneldebatt på temat säkerhet:

Vem skyddar - vem betalar?
Har alla i Sverige samma rätt till trygghet och har vi råd att skydda alla?

Sveriges har under många år ansetts vara ett mönsterland när det gäller säkerhetsfrågor men nu hårdnar konkurrensen. Behöver den svenska lagstiftningen på området bevakning och säkerhet moderniseras för att möta den allt starkare internationella konkurrensen på området? Var kan vi känna oss trygga: Vem skyddar oss i olika miljöer, exempelvis på arbetet, i shoppingcentrat, på det kommunala torget och hemma? Vad har poliser och väktare för befogenheter och utbildning? Var går gränsen mellan privat och offentlig sektor gällande säkerhetsfrågor? Är det acceptabelt att resurser och tillgänglighet ofta är sämre i glesbygden än i storstadsregioner? Är politiker och polisledningar beredda att arbeta med brottsförebyggande åtgärder på lång sikt och är vi medborgare beredda att betala för detta?

Detta är några av frågorna som kommer att debatteras av den ytterst sak- och namnkunniga panelen bestående av:

 

  • Wanja Lundby Wedin, ordförande LO
  • Anders Knape, ordförande SKL
  • Seppo Wuori, överdirektör Rikspolisstyrelsen
  • Magnus G. Graner, statssekreterare Justitiedepartementet
  • Leif GW Persson, författare, kriminolog och professor
• Peter Lillius, säkerhetschef Apoteket

 

 

Invigning och paneldebatt äger rum i konferenslokal K2 på Stockholmsmässan. Ingen föranmälan krävs.

Efter paneldebatten är media välkomna till en presslunch där ni har möjlighet att prata vidare med paneldeltagarna.

Presslunchen inleds med en kort, övergipande presentation av SKYDD 2008. Ett område som kommer att belysas är livräddande samarbete över gränser, som under mässan kommer att illustreras genom en autentisk räddningsaktion. Området presenteras av Bo Andersson, verksamhetsansvarig för stöd till räddningsinsatser vid Räddningsverket.

Dick Malmlund, säkerhetschef vid Svensk handel, kommer att beröra nya lösningar för att höja säkerheten i handeln, vilket är ett område SKYDD 2008 gör en specialsatsning på.

Kort och kontanter kommer att ge vika för nya typer av betalsystem inom en snar framtid, menar Malmlund, som även vill slå ett slag för temadagen den 2 oktober, där säkerheten i handeln kommeratt belysas i en rad intressanta och framåtblickande seminarier.


Den övergripande presentationen av SKYDD kommer att hållas av arrangemangets projektledare Magnus Eriksson:

- Även om vi har många intressanta områden att presentera så kommer vi att hålla informationen kort. Det huvudsakliga syftet med presslunchen är att media ska få möjlighet att själva prata med deltagarna i presskonferensen och paneldebatten, säger Magnus Eriksson.

Samtliga paneldeltagare kommer att närvara vid presslunchen, som äger rum i restaurang Parkside på mässan och börjar kl 12:30. Föranmälan krävs till presslunchen: Vänligen OSA senast den 24 september, genom att klicka på följande länk och fylla i formuläret:Anmälan och ackreditering

För övriga pressfrågor, vänligen kontakta:
Alexandra Kärnlund, Pressansvarig SKYDD
Telefon: 08-556 973 51 alt. 0709-699 767, e-post: alexandra.karnlund@informedia.se
Ida Mlowe, Stockholmsmässans presstjänst
Telefon: 08-749 44 13, e-post: ida.mlowe@stofair.se


SKYDD 2008 arrangeras den 30 september - 3 oktober på Stockholmsmässan och är Nordens största mässa och konferens för säkerhet samt brand och räddning. I år samlas ca 320 utställare på en nettoyta av ca 10 500 kvm.Stockholmsmässan är Nordens ledande arrangör och genomför varje år ett 60-tal branschledande mässor samt ett 100-tal nationella och internationella kongresser, konferenser och evenemang. Varje år välkomnar vi 10 000 utställare, 1,5 miljoner besökare och fler än 8 000 journalister från hela världen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy