Skip to main content

Persontrafik 2014 flyttar tillbaka till oktober

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2013 11:54 CEST

Mässan Persontrafik tidigareläggs en månad och kommer att äga rum den 28-30 oktober 2014 på Stockholmsmässan.

Datumbytet sker efter önskemål från utställarna som tycker det är bättre att ha mässan tidigare än slutet på november.

– Senast vi gick i Stockholm var vid den här tidpunkten och det var väldigt lyckat. Det känns bra att vi kan tillmötesgå våra utställares önskemål, säger Dan Ågren projektledare för Persontrafik.

Mässan som samlar hela kollektivtrafikbranschen arrangeras vartannat år växlande mellan Stockholm och Göteborg. Nästa gång är alltså i Stockholm 2014.

 

För mer information kontakta:

Dan Ågren, projektledare

Tel: 0708-80 80 06

Email: dan.agren@persontrafik.se

 

Persontrafik är en fackmässa för alla som är verksamma inom kollektivtrafiken. Nästa mässa arrangeras 28-30 oktober 2014 på Stockholmsmässan. Arrangör är Stockholmsmässan AB och Svenska Mässan Stiftelse i samarbete med Branschföreningen Tågoperatörerna, Svensk Kollektivtrafik, Svenska Bussbranschens Riksförbund (BR), Svenska Taxiförbundet samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I anslutning till mässan arrangeras ett gemensamt seminarieprogram som behandlar aktuella frågor inom kollektivtrafiken.


Stockholmsmässan är en av världens främsta och mest flexibla mötesarrangörer. Vi erbjuder den perfekta mötesplatsen för allt från internationella toppmöten till breda publikmässor. Tillsammans med utställare och arrangörer skapar vi välregisserade möten som ger besökaren inspiration, kunskap och affärsmöjligheter. Som Nordens ledande arrangör genomför vi varje år ett 60-tal branschledande mässor samt ett 100-tal nationella och internationella kongresser, konferenser och evenemang. Varje år välkomnar vi 10 000 utställare, 1,5 miljoner besökare och fler än 7 000 journalister från hela världen.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy