Skip to main content

SPCI 2005 - World Pulp and Paper Week

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 18:00 CEST

Den 14-16 juni 2005 samlas världens massa- och pappersindustri i Stockholm för SPCI 2005 - World Pulp & Paper Week. Ett evenemang för en bransch i ständig utveckling. Under veckan genomförs på Stockholmsmässan i Älvsjö både två internationella konferenser och världens största utställning i branschen, där utställarna är leverantörer till pappersindustrin och besökarna verksamma inom tillverkning av massa och papper. - SPCI 2005 blir ett mycket viktigt verktyg för vår marknadsföring, konstaterar Per Eiritz, VD vid Metso Paper i Karlstad. SPCI-evenemanget vart tredje år erbjuder en bred kontaktyta av kvalificerade besökare från i stort sett hela den globala pappersindustrin. Och från vårt närområde kommer besökare av alla kategorier, från operatörer till företagsledare, verksamma i de Nordiska massa- och pappersbruken. Stora kontingenter med mycket kvalificerade besökare från bl.a. Ryssland och Kina har under de senaste evenemangen stadigt ökat i omfattning. De personliga mötena med kunder, speciellt från fjärran länder, är av ovärderlig fördel, särskilt när båda parter träffas på neutral mark. Metso Paper ser också SPCI 2005 som en unik möjlighet för sin egen personal att erhålla nya kunskaper och bli uppdaterad på dagens teknik inom denna högteknologiska processindustri. Därför kör man bussar till Stockholm och åter varje dag under evenemanget. - Både konferenser och utställning ger nya kunskaper, och fortsätter, speciellt för våra medarbetare, som under SPCI 2005 kan ta del av ny banbrytande forskning och teknologi. säger Per Eiritz. För personalen vid massa- och pappersföretag ger SPCI 2005 en möjlighet att träffa kollegor från andra bruk och inte minst kollegor vid leverantörsföretagen. - Även vi brukar köra bussar till Stockholm, säger Per Skyttner, produktionsschef vid Stora Enso Kvarnsveden. Intresset brukar vara stort hos alla kategorier av personal, främst förstås olika typer av tekniker. Underhållspersonal, drifttekniker, anläggningstekniker med flera uppskattar möjligheten att träffa kollegor och jämföra erfarenheter. Även möjligheten att prata med kollegor hos leverantörsföretagen är värdefull, vår personal är ju de som ska använda den nya tekniken när den kommer på plats i fabrikerna. - SPCI 2005 genomförs för trettonde gången sedan starten 1972. Antalet besökare under SPCI-veckorna har alltid varit högt, i ekonomiskt goda tider över 20 000 besökare. Besökarna kommer från hela världen, säger Adforums VD Jan Johansson som tillsammans med SPCI och Stockholmsmässan arrangerar SPCI 2005 - World Pulp & Paper Week. Vid SPCI 2002 var 60 länder representerade. Intervjuer visar att besökarna sätter stort värde på att träffa kollegor och få ett tillfälle att se den senaste tekniken. Men många har också specifika mål - över en tredjedel söker aktivt efter nya affärskontakter, och var femte räknar med att göra affärer under SPCI-veckan. Hela 65 procent av deltagarna 2002 räknade med att göra affärer inom ett år efter mässan med utställningens leverantörer. Det ger många affärsmöjligheter 2005. Antal utställande företag har de senaste tillfällena varit cirka 1 000 från 30 länder. - Vi vet att SPCI 2005 är ett uppskattat och effektivt evenemang, säger SPCIs VD Marina Asp. Det ger en unik möjlighet för företag och medarbetare att knyta nya affärskontakter, och att genomföra marknadsföringsinsatser på ett koncentrerat och samtidigt väldigt trivsamt sätt. Under SPCI 2005 genomförs både "The SPCI International Conference" och "The 2005 International Pulp Bleaching Conference (Ipbc 2005)". Tema för årets konferenser handlar om blekning, processeffektivitet och processekonomi. Hur påverkar fiberns egenskaper processer och produktegenskaper? Forskare såväl som tekniska specialister på de olika ämnesområdena kommer att presentera sina forskningsresultat för hela den globala pappersindustrin under SPCI 2005. Hedersordförande för World Pulp and Paper Week är Sverker Martin-Löf, ordförande SCA. SPCI genomför konferenserna i samarbete med ledande forskningsinstitutioner från hela världen. För mer information om konferenserna, kontakta: Marina Asp, VD SPCI. Tel 08 783 84 01 marina.asp@spci.se För mer information om utställningen, kontakta: Jan Johansson, VD Adforum AB. Tel 08 783 80 00 jan.johansson@adforum.se Mer information finns också på www.spci2005.com Stockholmsmässans Presstjänst, May-Britt Pella, tel 08-749 43 36, may-britt.pella@stofair.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy