Skip to main content

Större valfrihet - ljus framtid för äldre och personer med funktionsnedsättning

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2008 14:09 CEST

Mötesplatsen Ett Bra Liv öppnar 9 september.

Rätten att som äldre eller funktionsnedsatt själv få välja vård och hjälpmedel debatteras allt oftare. Reformeringsviljan är stor, bl a utredningen om en lagstadgad nationell värdegrund för de äldres vardag, med tonvikt på att den enskildes behov - inte kommunens tjänsteutbud - ska styra. Stora satsningar görs nu i den riktningen, däribland "Fritt-val-reformen" inom äldreomsorgen, försöksverksamhet med "Fritt Val av Hjälpmedel" mm.

Regeringen vill flytta makten från politikerna, över till de enskilda brukarna för att skapa mångfald. Intresset är stort för den omfattande marknad som härmed uppstår, en marknad som kommer att blir en av de största framöver sett bland annat utifrån stora demografiska förändringar. Denna marknad och framtidsbransch beräknas omsätta ca 2,8 miljarder.

Mot denna bakgrund presenterar Stockholmsmässan den 9 september fack- och publikmässan och mötesforumet Ett Bra Liv. Genom politiska reformer och den samhällsutveckling som sker uppstår nya möjligheter för personer med funktionsnedsättning och äldre att påverka producenterna av hjälpmedel.

Ett Bra Liv har ambitionen att bli huvudforum för möten mellan brukare och tillverkare för att kunna visa upp produktnyheter som, framdrivna ur valfriheten, kommer att finnas tillgängliga på marknaden. Beslutsfattare och ansvariga upphandlare möter här kritiska och nyfikna brukare.

Fackbesökare inom området ges möjlighet till fortbildning, erfarenhetsutbyte och personlig utveckling inom sina professioner och kan knyta kontakt med forskare och utvecklare som presenterar ny kunskap att koppla tlll en praktisk verklighet.

Nya former för vård och omsorg kommer att behövas för att varje användare själv ska kunna välja sin livsstil och bibehålla sina intressen.
En av tio svenskar använder någon form av hjälpmedel och många av dem (cirka 70 procent) är 65 år eller äldre. Nästan en miljon svenskar har till exempel nedsatt rörlighet i armar och händer och behöver enkla eller avancerade hjälpmedel för att kunna leva ett friskt och bra liv.

Ett brett urval av utställare kommer att spegla det nytänkande som följer efter de reformer som nu sker. Mässan vill också spegla den uppdelning mellan privat och landsting/kommun som med all säkerhet kommer bli tydligare i framtiden.

Ett Bra Liv väntas få ca 7000 besökare och drygt 100 utställare. Parallellt med Ett Bra Liv pågår den nystartade Vård- och Omsorgsriksdagen, ett tredagars forum med politisk debatt och idéutbyte på strategisk nivå. Stockholmsmässan samlar på så sätt en ansenlig mängd kvalificerade beslutsfattare och opinionsbildare på en och samma plats.

Utställningen får ett brett innehåll - bl a Boende, Inredning och Medicinsk teknik, Sport och Fritid, Specialiserad vård och omsorg, Äldreomsorg och Hälsa, Utbildnings- rådgivningstjänster, IT Telecom, ModeDesign, Förbrukningsmaterial, Måltid, Forskning, Utrustning m m.

En storsatsning görs på föräldrar och anhöriga till unga med funktionsnedsättningar genom bl a workshops, seminarier, anhörigkonferens, aktiviteter och föreläsningar med BraVå, Karolinska Institutet, Föräldrakraft, Anhörigas Riksförbund, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Kommunal, Rekryteringsgruppen, YLab m fl.

Viljan att delta i "Ett bra liv" är mycket stor. De kostnadsfria seminarierna har ett kvalificerat innehåll för både fackbesökare och allmänhet och talarlistan fylls av högsta kompetens - professorer, docenter, läkare inom respektive specialistområden och spännande kända namn från andra områden, bl a tidningsutgivare Amelia Adamo. Samarbetspartners är bl a: Karolinska Institutet, Akademiska Sjukhuset etc.

Ur seminarieprogrammet:
Mona Lisa Hägvide, Professor, Lena Borell, Docent - Fallprevention
Yvonne Forsell Docent, Överläkare - Äldres psykiska välmående
Mai-Lis Hellenius, Professor - Fysisk träning för äldre
Marie Guldstrand, Med dr, överläkare - Diabetes
Ulf Rosenhall, Professor - Hörsel på äldre dar
Jan Palmblad, Professor - Att förlänga livet
Sten Nilsson, Överläkare, Professor - Prostata
Lars Bäckman - Träna minnet
Per Hall, Lektor, Stf. prefekt - Bröstcancer
Torsten Wredmark, Professor - Fötter (podiatriker)
Stefan Arver, Docent - Mannens klimakterium
Edit Fonad - Fallolyckor
Britt-Marie Landgren - Gyn, benskörhet
Alicja Wolk, Professor - "Ät dig frisk - att förebygga cancers uppkomst och återkomst"
Bengt Winblad, Professor KI-Alzheimer Disease Research Center
Gerd Faxen Irving, Leg. Dietist, Med. Dr - Näringsfys för äldre
Lars-Olof Wahlund, Professor - Alzheimer
Stephan Rössner, Professor, Överläkare - Fet på gamla dar?

"Ett bra liv"
Tid: 9 - 11 september
Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö
Pressfrukost: 9 september 8.30

Kontaktperson: projektledare Susann Moberg, 08-749 41 44, susann.moberg@stofair.se
Ida Mlowe, pressansvarig, 08-749 44 13, ida.mlowe@stofair.se

Mer information, seminarier, föreläsare, utställare på www.ettbraliv.com

Anmälan pressfrukost och ackreditering

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy