Skip to main content

Taxi en viktig del i framtidens kollektivtrafikresande

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2010 10:23 CEST

När kollektivtrafikbranschen samarbetar för att underlätta kollektivtrafikresandet har taxi en självklar roll att spela. Det menar Svenska Taxiförbundet som betonar vikten av sammanhållna, skräddarsydda resor. I oktober är förbundet aktuellt som medarrangör till fackmässan Persontrafik 2010.

– Att kunna erbjuda sammanhållna resor, oavsett transportslag och researrangör, är en förutsättning för kollektivtrafikbranschens utveckling, menar Lennart Hamnered, ordförande i Svenska Taxiförbundet. Viktigt i denna utveckling är till exempel gemensamma betal- och informationssystem, funktioner som branschen redan har inlett ett samarbete kring.

Lennart Hamnered är övertygad om att de olika transportslagen kompletterar varandra, snarare än konkurrerar med varandra. Och han välkomnar ett närmare samarbete med linjebusstrafiken.

– På sikt skulle taxi kunna bli en del av linjetrafiken och ersätta buss i glesbebyggda områden eller vid tidpunkter då resenärerna är färre, fortsätter Lennart Hamnered. Det skulle alla tjäna på – taxiverksamheter, bussbolag och framför allt, våra resenärer.

Svenska Taxiförbundet deltar för första gången som en av fem samverkansparter på Persontrafik 2010. Övriga arrangörer är Svensk Kollektivtrafik, Branschföreningen Tågoperatörerna, Svenska Bussbranschens Riksförbund och Sveriges Kommuner och Landsting.

– Fem branschorganisationer står bakom Persontrafik 2010. Det säger en hel del om de gemensamma satsningar branschen gör för att förbättra och öka kollektivtrafikresandet, avslutar Lennart Hamnered.

Ytterligare information lämnas av:
Lennart Hamnered, ordförande i Svenska Taxiförbundet
Tel: 0705-574550
E-post: lennart.hamnered@taxiforbundet.se

Dan Ågren, projektledare Persontrafik 2010
Tel: 0708-80 80 06
E-post: dan.agren@persontrafik.se

Mer information om Persontrafik 2010 på webben: www.persontrafik.se

Om Persontrafik:
Persontrafik är en fackmässa för alla som är verksamma inom kollektivtrafiken. Nästa mässa arrangeras 26-28 oktober på Stockholmsmässan. Arrangör är Stockholmsmässan AB och Svenska Mässan Stiftelse i samarbete med Branschföreningen Tågoperatörerna, Svensk Kollektivtrafik, Svenska Bussbranschens Riksförbund (BR), Svenska Taxiförbundet samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I anslutning till mässan arrangeras en gemensam konferens som behandlar aktuella frågor inom kollektivtrafiken.


Stockholmsmässan är Nordens ledande arrangör och genomför varje år ett 60-tal branschledande mässor samt ett 100-tal nationella och internationella kongresser, konferenser och evenemang. Varje år välkomnar vi 10 000 utställare, 1,5 miljoner besökare och fler än 8 000 journalister från hela världen.

Stockholmsmässan är Nordens ledande arrangör och genomför varje år ett 60-tal branschledande mässor samt ett 100-tal nationella och internationella kongresser, konferenser och evenemang. Varje år välkomnar vi 10 000 utställare, 1,5 miljoner besökare och fler än 8 000 journalister från hela världen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy