Skip to main content

Vinnarna av Sveriges största innovationspris utsedda

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2012 13:10 CEST

Årets vinnare av Sveriges största innovationspris, SKAPA, är innovatören Linnéa Lindau från Västra Götalands län som utvecklat en metod för beröringsfri mätning av strömmande vätskor som analyseras med hjälp av ljudspektrum. Hon fick ta emot årets SKAPA-stipendium på 300 000 kr från prisutdelaren Kristina Alsér, landshövding i Kronobergs län, i samband med öppnandet av mässan Eget Företag på Stockholmsmässan den 11 oktober.

– Årets pristagare visar på stor innovationsanda. Linnéa Lindau har utvecklat en metod som är viktig för processindustrier både i Sverige och internationellt, säger Mats Olsson, ordförande för stiftelsen SKAPA. Ett bra klimat för uppfinnare är viktigt för Sveriges framtid och SKAPA-priset delas ut för att stödja uppfinnare så att de kan utveckla sina uppfinningar till produkter och tjänster på marknaden, fortsätter Mats Olsson.

Precis som förra året delade Stiftelsen SKAPA även i år ut ett innovationspris för 18 - 30 åringar, ”SKAPA Framtidens Innovatör”.  Första pris, ett stipendium på 75 000 kr, delades ut till Hassan Jalal och Ahmad Alsegoff från Västra Götalands län för deras metod för säkerhetsuppgradering av bl.a. vatten- och avloppsverks säkerhetssystem för att möta cyberattacker. Andra priset, ett stipendium på 50 000 kr, gick till Lucas Lind och Magnus Liljenfeldt från Stockholms län för deras fästelement för montering i gipsväggar. Ett stipendium på 25 000 kr delades ut, som tredje pris, till Tina Pulko och Mika Pulko från Skåne län för deras internet-baserade spel för att öka välbefinnandet.

Syftet med utmärkelsen ”SKAPA Framtidens Innovatör” är att inspirera och ge stöd åt unga innovatörer. Utmärkelsen är en del av regeringens satsning Ungas Innovationskraft som drivs av Tillväxtverket och VINNOVA.

 

För mer information, kontakta:

Bo Hallgren, projektledare för SKAPA, 070-665 04 83, bo.hallgren@telia.com
Mats Olsson, ordförande i SKAPA, 0739-81 50 67, mats.olsson@infrafone.se

JURYNS MOTIVERINGAR
Om utnämningen av Linnéa Lindau från Västra Götalands län, vinnare av SKAPA Utvecklingsstipendium 300 000 kr:

Inom processindustrier globalt finns ett stort behov av att kunna styra processer för att förbättra kvaliteten, bli lönsammare och miljövänligare. Denna nya metod erbjuder möjligheter att styra processer genom att i realtid och beröringsfritt mäta och karaktärisera komplexa vätskor som strömmar i processrör, genom att analysera hur ljudspektrum förändras då det passerar genom vätskan. Systemet är adaptivt och kan enkelt monteras på processrör utan dyra stillestånd i processen.

* * *
Om utnämningen av Hassan Jalal och Ahmad Alsegoff från Västra Götalands län, vinnare av SKAPA Framtidens Innovatör 75 000 kr:

Vatten- och avloppsverk har lång livslängd och är samtidigt kritiska för nödvändiga samhällsfunktioner. Många verk byggdes innan cyberattacker var en realitet och även om övervakningssystemen datoriserats med brandväggar som skydd mot internetattacker är säkerhetsledet mellan de mekaniska delarna och styrsystemen ofta väsentligt svagare.
 Metoden erbjuder en billig lösning för att höja säkerheten från modemen vid de mekaniska funktionerna till styrsystemet via krypterad kommunikation.  

 * * *
Om utnämningen av Lucas Lind och Magnus Liljenfeldt från Stockholms län, vinnare av SKAPA Framtidens Innovatör 50 000 kr:

Gips är ett mycket poröst material och dagens metoder för infästning av tyngre föremål är tidskrävande. Genom att använda Lucas Linds och Magnus Liljenfeldts fästelement förenklar man arbetet, sparar tid och minskar påverkan på gipsväggen vid demontering.
             
* * *
Om utnämningen av Tina Pulko och Mika Pulko från Skåne län, vinnare av SKAPA Framtidens Innovatör 25 000 kr:

Spel är i dag en stor aktivitet för många personer, från barn till yngre medelålder.
Tina Pulko och Mika Pulko har utvecklat ett ”må bra” spel med "sociala utmaningar" mellan internet-användare.


Om Stiftelsen SKAPA
SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA och Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond.  www.stiftelsenskapa.se

Stockholmsmässan är en av världens främsta och mest flexibla mötesarrangörer. Vi erbjuder den perfekta mötesplatsen för allt från internationella toppmöten till breda publikmässor. Tillsammans med utställare och arrangörer skapar vi välregisserade möten som ger besökaren inspiration, kunskap och affärsmöjligheter. Som Nordens ledande arrangör genomför vi varje år ett 60-tal branschledande mässor samt ett 100-tal nationella och internationella kongresser, konferenser och evenemang. Varje år välkomnar vi 10 000 utställare, 1,5 miljoner besökare och fler än 7 000 journalister från hela världen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy