Skip to main content

Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Nyhet   •   Jan 14, 2016 15:03 CET

Stockholms läns läkemedelskommitté vill förbättra läkemedelsbehandlingen av de mest sjuka äldre med syfte att öka livskvaliteten och minska riskerna för symtom och biverkningar. Broschyren Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre vänder sig främst till allmänläkare och geriatriker, men även till andra som arbetar med de mest sjuka äldre.

I broschyren finns rekommendationer för ett antal vanliga sjukdomstillstånd där speciell hänsyn behöver tas vid behandling av sköra och mycket sjuka äldre patienter med kort förväntad återstående livslängd.

Det vetenskapliga underlaget för läkemedelsbehandling av de multisjuka, mycket gamla patienterna, är begränsat eller obefintligt. Huvudsakligen används evidens från yngre och friskare patienter och handläggningen av de allra äldsta baseras till stor del på klinisk erfarenhet. Den behandling som erbjuds ska anpassas efter uppskattad nytta för den individuella patienten.

Stockholms läns läkemedelskommitté och dess expertråd har under ledning av expertrådet för geriatriska sjukdomar tagit fram broschyren. Inspiration har hämtats från läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionens behandlingsrekommendationer, Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre,som belönades med guldpillret 2014.

Ladda ner broschyren här.

Vill du veta mer om bakgrunden till rekommendationerna i broschyren? Här finns mer information.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.