Skip to main content

Nytt nationellt beslutstöd vid stroke för en evidensbaserad och jämlik strokevård över hela landet

Nyhet   •   Jun 08, 2017 15:18 CEST

Istockphoto

Beslutsstöd för Trombolys och trombektomi – reperfusionsbehandling vid ischemisk stroke, från Nationella programrådet för stroke är lanserat. Beslutsstödet är för akut utredning på sjukhus av strokesymtom och riktar sig till alla som arbetar i akutvården och tar hand om strokepatienter. Det ska underlätta att behandlingsbeslut tas utifrån aktuell kunskap och evidensläge.

- Beslutsstödet har tagits fram för att fungera vid akut vård av strokedrabbade personer. Dels för att varje sjukhus ska slippa ta fram egna underlag, men också för att det ska bli mer lika inom landet. Efter den akuta behandlingen är det inte ovanligt att patienterna har frågor om sin behandling och då kan beslutsstödet underlätta för rehabiliterings- eller primärvårdsläkaren att möta patientens funderingar, säger docent Mia von Euler som är medlem i det Nationella programrådet för stroke.

Nationella programrådet för stroke är en nationell samverkan av specialister inom strokevård. Syftet med programrådets arbete är att vården ska bli mer jämlik och att goda exempel och arbetsmodeller ska spridas. De utarbetar nationella vårdprogram, kunskapsstöd och uppföljningsmodeller som kompletterar kunskapsstrukturerna i varje landsting. I uppdraget ingår bland annat att analysera och identifiera kunskapsgapen i hälso- och sjukvården mellan befintligt kunskapsläge och klinisk praxis. Vad gäller strokebehandling så har man sett stora skillnader inom landet och detta beslutsstöd är ett av flera för att minska kunskapsgapen.

Beslutsstödet ligger på www.skl.se och innehåller information om

  1. Dokumentation
  2. Akut utredning på sjukhus
  3. Trombolysbehandling
  4. Doseringstabell för alteplas (Actilyse) vid trombolys för ischemisk stroke
  5. Kontroller och omvårdnad vid trombolys
  6. Trombektomibehandling
  7. Kontroller och omvårdnad vid trombektomi

Du hittar beslutstödet på följande länkar:

https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/kunskapsstyrningnationellaprogramrad/strokevard.2157.html

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/beslutsstod-trombolys-och-trombektomi-.html

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.