Skip to main content

Oberoende läkemedelsexperter har viktig roll i landets största läkemedelsupphandling

Nyhet   •   Jan 04, 2017 06:30 CET

Landstingets årliga upphandling av läkemedel är avslutad och tilldelning är gjord. Läkemedelskommitténs expertråd, tillsammans med SLL Upphandling, har granskat 645 antal offererade varor. Totalt beräknas upphandlingen spara över 300 miljoner kronor för Stockholms läns landsting och det sammanlagda värdet av upphandlingen beräknas till 1 miljard kronor.

Vid upphandlingsarbetet har Stockholms läns läkemedelskommittés 21 expertråd en nyckelroll. De rekommenderar vad som ska och inte ska upphandlas, bestämmer kriterier för upphandlingen för varje aktuell vara och värderar inkomna anbud. Expertråden dokumenterar också ställningstaganden till anbuden.

Då upphandling sker enligt ekonomiskt mest fördelaktiga läkemedel ska expertråden se till att hänsyn tas till rätt produktegenskaper som ger en säker och god vård, den så kallade farmacevtiska ändamålsenligheten. Den kan variera hos olika varor trots att det i grund och botten är samma läkemedelsubstans.

Det är till exempel viktigt för patientsäkerheten hur ett läkemedel är förpackat, märkt och etiketterad. Inom akutsjukvården eller i en operationssal där mobila team arbetar i pressade situationer måste de snabbt kunna hitta rätt läkemedel, i rätt beredning och rätt dos på plats i lådor och skåp. Därför kan en väl synlig och fullt läsbar etikett vara avgörande för att Expertråden ska anse att det är ett säkert alternativ att upphandla.

Inga Tjäder, ordf i Läkemedelskommitténs expertråd Anestetika, vätsketerapi och nutrition Foto Anna Molander

- Förväxlingsrisken är också stor på en vårdavdelning. Och där kan det vara potentiellt farligare att göra en förväxling. På en vårdavdelning kan kompetensen saknas att ta hand om en allvarlig komplikation snabbt. Därför går vi noga igenom alla anbudsgivna varor, inte minst utifrån ett säkerhetsperspektiv i själva hanteringen och administreringen av läkemedlet, säger Inga Tjäder, med dr, överläkare, ordförande i expertrådet Anestetika, vätsketerapi och nutrition, som är den expertgrupp som gör en av de största upphandlingarna av rekvisitionsläkemedel i SLL.

En del tilldelningsbeslut överklagas av leverantörer och då bistår Läkemedelskommitténs expertråd SLL Upphandling med medicinsk och farmacevtisk kompetens.

Utöver att granska den medicinska och farmacevtiska ändamålsenligheten hos olika varor i samband med upphandlingen, så bevakar expertrådet kontinuerligt nya läkemedelsstudier. De granskar studierna vetenskapligt, och resultaten av både obundna och företagssponsrade studier värderas. Allt för att valet av läkemedel ska ske utifrån en uppdaterad kunskap.

- Läkemedelskommitténs expertrådsmedlemmar är en förutsättning för en bra och patientsäker upphandling. Att vi dessutom har en jävspolicy som utöver läkemedelskommitténs medlemmar omfattar även expertrådsmedlemmarna gör oss trygga i att det blir en effektiv upphandling med patientsäkerheten för ögonen när avtal skrivs, säger Gerd Lärfars ordförande Stockholms läns läkemedelskommitté.

De läkemedel som ordineras till patienter på vårdavdelningar eller administreras till patienterna på sjukhusens öppenvårdsmottagningar inom länet upphandlas. Dessa läkemedel rekvireras till sjukhuset via dedikerade apotek vars tjänster också är upphandlade. Totalt rekvireras läkemedel för stockholmarna till ett värde av ca 1,5 miljarder kronor år 2017, därav upphandlas mer än 70 procent.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy