Skip to main content

Vården kan göra mer för att minska övervikt och fetma

Nyhet   •   Jan 10, 2017 07:14 CET

”Om du inte gör något: Gör något. Om du gör något: Gör mer. Om du gör mycket: Gör det bättre.”

De kloka orden av hälsoforskaren Sir Michael Marmot, professor vid University College, London inleder ett nytt regionalt vårdprogram. Programmet beskriver hur vården kan arbeta med övervikt och fetma. Grundtanken är att alla vårdgivare har en roll i prevention och behandling av fetma.

Övervikt och fetma är ett stort folkhälsoproblem med betydelse både för individen, sjukvården och samhället i stort. Andelen av den vuxna befolkningen i Stockholm med övervikt beräknas till 33 procent och andelen med fetma till 10 procent.

- Det är svårt att tänka sig en enda situation i vården som inte berörs av en persons fetma eller övervikt, säger huvudförfattarna till det regionala vårdprogrammet Signy Reynisdottir, specialist internmedicin, med dr, Överviktscentrum, Karolinska Universitetssjukhuset och Annika Janson, specialist barn- och ungdomsmedicin, med dr, Rikscentrum Barnobesitas, Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

- Här har alla vårdgivare en roll. Många patienter med övervikt och fetma kontaktar vården av andra skäl än vikten. Ansvaret för att väcka frågan om övervikt och fetma faller därför ofta på vårdgivaren. Det behöver ske på ett respektfullt och hoppingivande sätt: Belys sambanden mellan det patienten söker för och patientens vikt. Be om lov att ta upp frågan och respektera om patienten inte vill att vikten ska diskuteras, men erbjud möjlighet till en ny eller annan kontakt.

I det regionala vårdprogrammet får alla som möter barn, ungdomar och vuxna med övervikt och fetma konkreta och, så långt som möjligt, evidensbaserade råd för att på bästa sätt bemöta och hjälpa patienten. Vidare innehåller vårdprogrammet utförliga avsnitt och tabeller som beskriver roller, arbetsfördelning och samverkan, remisskriterier och remissvägar.

Målet är att om fyra år ska trenden vända och andelen personer med fetma och övervikt ska minska i Stockholm.

Läs mer i det regionala vårdprogrammet.

Inger Dahlbom, projektledare, Inger.dahlbom@sll.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.