Skip to main content

Bygga Stockholms nr 4 2018

Nyhet   •   Dec 19, 2018 09:46 CET

Bygga Stockholm nr 4 2018.

Klimatneutralt Sverige år 2045

Nu måste politiken på såväl nationell som regional och lokal nivå säkerställa att offentliga upphandlingar styr mot målet om ett klimatneutralt Sverige år 2045. Det anser Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige tillsammans med Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier, Anneli Kouthoofd, vd Byggmaterialindustrierna och Gunnar Hagman, VD Skanska.

Oavsett regering måste de ta tag i två stora utmaningar. Det behövs hundratusentals nya bostäder och ny infrastruktur samtidigt som måste hantera klimatutmaningen. Inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige lämnades Färdplanen för en fossilfri och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor över till regeringen i våras. Målet är att halvera utsläppen redan 2030.

För att det ska lyckas anser de att det är nödvändigt att de 600 - 700 miljarder kronor som den offentliga upphandlingen omfattar användas på ett sätt som styr mot de klimatmål som riksdagen beslutat om.

Fem konkreta förslag:
1. Den offentliga upphandlingen av alla byggnader bör minska utsläppen av växthusgaser i hela värdekedjan inom bygg- och anläggningssektorn med 50 procent till 2030.
2. Offentligt upphandlade byggnader bör ha upphandlingskrav som sedan följs upp. Ett sätt att göra detta är att certifiera byggnaderna och ha med klimatkraven där. Seriösa företag ska inte utkonkurreras av de som fuskar.
3. Politikerna måste ge tydliga direktiv till såväl offentlig verksamhet som till offentligt ägda bolag om att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser.
4. Utveckla upphandlingskriterier kring, klimatneutrala och klimatpositiva byggnader och anläggningar i dialog med marknaden.
5. Ta beslut om en öppen databas med generiska klimatdata som är livscykelbaserade, kvalitetssäkrade och representativa för bygg- och anläggningssektorn i Sverige så att det går att jämföra olika anbud. Det skapar rätt konkurrenssituation.

Här är något om innehållet i detta nummer av Bygga Stockholm:
* Nya Nationalmuseum invigt efter femårigt byggprojekt. Efter femårs lika komplext som omfattande och sofistikerat renoveringsarbete återinvigdes med tal av kulturminister Alice Bah Kuhnke och bandklippning av kung Carl Gustaf Nationalmuseum den 13 oktober.

* Panorama är det passande namnet på bostadsföreningen med nyproducerade parhus och villor med milsvid utsikt på en kulle i Ursvik, Sundbyberg. Efter nyproduktionerna Vintergatan och Arkaden står fastigheten och bostadsrättsföreningen Rio på tur i fastighetsutvecklaren Tobin Properties framväxande stadsdel Sprängaren mitt i Sundbyberg.

* Bakom Kajhusen i Hammarby Sjöstad byggs Hammarbyterrassen, ett sex våningar högt kontorshus med planerad inflyttning under andra kvartalet 2019. Hela kontorshuset kommer att bli huvudkontor för Goodbye Kansas Entertainment Group, ett snabbväxande bolag som arbetar med animationer och specialeffekter inom film och spel.

* I slutet av augusti i år invigdes Engelska Skolans nya lokaler i Länna i Huddinge kommun. Den nybyggda skolan är dimensionerad för att kunna ta emot 660 elever i årskurserna 4-9. Skolans utformning går i samklang med den kringliggande naturen.

* Astoriahuset på Östermalm, som byggdes på 1870-talet och i många år var en biograf, renoveras varsamt och byggs om till bostadshus. Delar av den gamla Astoriabiografen har rivits. Där byggs istället ett modernt kontorshus vars utformning ska harmonisera med de kringliggande byggnaderna.

God läsning, God Jul och Gott nytt år vad det lider,
Jan Åström / Stordåhd Kommunikation AB

//

https://www.byggastockholm.se/

http://issuu.com/b2bnyheter.se/stacks

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.