Skip to main content

Förstörelsen kostar mer än 200 miljarder per år

Nyhet   •   Nov 28, 2018 14:06 CET

– Vi ser helst att både beställare, entreprenörer och konsulter utbildar sig i hur man förhindrar och skyddar mot korrosion, säger Tommy Thörn.

Av Kjell-Arne Larsson

Ytskyddsgruppen och Ytskyddsakademien arbetar för att föra ut kunskap om hur det är möjligt att renovera och skydda utrustningar och konstruktioner i betong och metall för att kunna öka livslängden och därmed åstadkomma bättre kapitalvård och minskad miljöpåverkan genom mindre nyinköp.

Enligt FN:s senaste klimatrapport måste radikala åtgärder genomföras inom de närmaste 10 åren om jordens klimat ska hålla sig inom 1,5-graders temperaturökning i stället för 2 grader eller mer.

– Här kan även vi som arbetar med renovering och ytskydd av betong och metall bidra, säger Tommy Thörn, grundare, samordnare och rådgivare för Ytskyddsgruppen och Ytskyddsakademien. Nu har vi äntligen något riktigt riktigt stort att hänvisa till som ett ytterligare argument för vår verksamhet och våra målsättningar.

Målsättningarna är just att förebygga förstörelsen av betong och metall och att åtgärda den om den väl uppkommer. Inom industrin orsakar korrosion försämrad tillgänglighet, ökat underhållsbehov, ökad arbetsinsats och lägre effektivitet. Samt särskilt på sikt ökade kostnader. RISE KIMAB och RISE CBI Betonginstitutet har beräknat och bedömt att förstörelsen av betong och metaller orsakar skador motsvarande 6 procent av BNP, eller mer än 200 miljarder årligen. Kan vi minska detta kan vi också minska koldioxidutsläppet från nytillverkning av material. Ett ton ny cement exempelvis ger upphov till 900 kg emissioner av koldioxid.

Grupp

Ytskyddsgruppen har sedan 2011 arrangerat årliga Ytskyddsdagar, där man tagit upp en mängd olika renoverings- och ytskyddsmetoder. Idag ingår ett femtiotal företag från olika branscher i gruppen, där man nätverkar med varandra. Där utbyts bland annat erfarenheter från bra och dåliga exempel på renoveringar.

Det har visat sig att i många fall går det att förlänga livet på pumpar och annan utrustning. Ytor kan återställas med exempelvis multifunktionell epoxy förstärkt med keramiska material.

Akademi

Med syftet att nå ut till en bredare krets och kunna ge en formell utbildning startades Ytskyddsakademien 2016. Ett flertal utbildningstillfällen schemaläggs i orter över hela Sverige och planer finns att starta även i Norge och Finland. Det finns kurser för dels metaller, dels betong. I båda grenarna utbildas deltagarna i tre nivåer, där godkänd tredje nivå innebär certifiering.

– Vi ser helst att både beställare, entreprenörer och konsulter utbildar sig, säger Tommy Thörn. Tråkigt nog är det svårt att engagera konsulterna. Kanske är det så att man oftast vill rita nya konstruktioner och därför saknar vilja att sätta sig in exempelvis hur utrustning kan skyddas och renoveras i stället för att ersättas.

Ytskydd och renovering är mycket ofta kostnadseffektiva jämfört med andra alternativ. Utrustning i bra skick innebär också lägre arbetsinsatser och högre TAK-värden (tidstillgänglighet, anläggningseffektivitet och kvalitet).

Allt på plats

I och med Ytskyddsgruppen och Ytskyddsakademien finns kunskaperna samlade. Metoderna för ytskydd finns på plats, produkterna finns och möjligheten att ge råd likaså.

– Ungefär femton procent av alla människor är innovativa och har kraften, viljan och energin att engagera sig och därmed utveckla och förbättra sitt eget arbete, men vi vill också komma ut till en stor del av de övriga. De stora konsultföretagen har 450 kontor runt om i landet. Vi vill nå ut även till dem. De borde lära sig hur det är möjligt att renovera och ytskydda och dessutom rita konstruktioner som förebygger problem.

Det är visserligen svårt och dyrt att nå ut till alla, men Ytskyddsakademiens verksamhet växer målinriktat och starkt med sikte på både beställare och utförare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.