Skip to main content

HSB driver på för hälsosamt byggande och resurseffektivitet

Nyhet   •   Apr 25, 2019 11:41 CEST

Cirkularitet handlar om att kunna återanvända eller återvinna material. Detta skapar ett cirkulärt i stället för ett linjärt flöde. Foto: Kjell-Arne Larsson

Av Kjell-Arne Larsson

Sedan flera år har HSB väl inarbetade rutiner för certifiering av sin nyproduktion, där ambitionen för varje projekt är Miljöbyggnad byggnadsbetyg silver. Att använda loggbok är en naturlig del av byggprocessen, där byggvarorna har bedömts enligt Byggvarubedömningen och där sedan data sparas i en webbaserad loggbok.

HSB jobbar idag vidare med frågor om miljö, klimat, hälsosamt boende och resurseffektivitet, och driver på för bland annat krav på klimatdeklaration för alla byggprodukter och nybyggnationer. Här försöker HSB påverka EU-kommissionen för att stärka upp miljöinformationen i byggproduktförordningen, bland annat att klimatdata ska lämnas enligt en EU-standard.

Som grund för sitt hållbarhetsarbete har HSB åtta strategiska mål i nyproduktionen:

 • Ha god styrning av miljö och hållbarhet genom hela projekten.
 • Säkerställa att leverantörer och entreprenörer tar miljömässigt och socialt ansvar.
 • Bygga hus med sund och behaglig inomhusmiljö och utan förekomst av farliga ämnen.
 • Öka resurseffektiviteten och minska klimatpåverkan från byggproduktion och förvaltning, samt möjliggöra för de boende att leva resurseffektivt.
 • Bygga hus som är anpassade till ett framtida klimat och bidrar till att utveckla och bevara ekosystemtjänster.
 • Främja och underlätta hållbart resande för de boende.
 • Verka för ett socialt hållbart boende.
 • Bidra till ökad sysselsättning hos grupper långt från arbetsmarknaden.
 • Dessa mål är mycket mer än ”honnörsord”. Samtliga mål styrs nämligen med ett program som utgör kontraktshandling. Målen används därmed vid upphandling och kontraktsskrivning. Alla upphandlade entreprenörer måste därmed arbeta efter målen.

  – Dessa mål går längre än certifieringen för Miljöbyggnad, påpekar Magnus Ulaner, som är miljöchef på HSB Riksförbund. Vi har lagt till ytterligare krav.

  HSB använder dessutom ett internt ”verktyg” tidigt i projekten för att få indikationer på byggprojektets förutsättningar att nå upp till Miljöbyggnad byggnadsbetyg silver och övriga hållbarhetsmål.

  Bedömningssystem

  HSB var mycket tidiga i sitt strategiska miljöarbete och var i själva verket igång redan i början av 1990-talet. Man verkade på flera fronter. Utvecklandet av miljöbedömningsverktyget Byggvarubedömningen var och är naturligtvis en betydande komponent i dagens rutiner vid nyproduktion. Byggvarubedömningen bygger på byggvarudeklarationer och säkerhetsdatablad. Det är viktigt att tillverkare/leverantörer ställer upp med efterfrågade data till byggvarudeklarationerna och i förekommande fall till säkerhetsdatabladen. Byggvarubedömningen kategoriserar byggvarorna i rekommenderade, accepterade respektive varor som ska undvikas.

  – Många leverantörer är duktiga på att redovisa data, men det finns fortfarande en del tomrum bland byggvarudeklarationerna, berättar Magnus Ulaner. I så fall kan vi ta en diskussion med tillverkaren. Helst vill vi förstås inte använda produkter där datan om dem har brister och heller inte med så kallade kandidatämnen eller CMR-ämnen. Ett bygge med enbart rekommenderade och accepterade byggvaror är definitivt önskvärt.

  Loggboken central

  Projektets loggbok har en central roll, både under byggproduktionen och senare. Den ska förvaras och användas av byggnadens ägare/förvaltare, uppdateras och finnas med till och med den dag huset rivs. Tack vare loggboken vet man vilka material som är inbyggda i huset och om väl genomförd även mängderna av de huvudsakliga materialen. Under husets livslängd kan miljöforskningen upptäcka miljö- och hälsoeffekter som inte var kända när det byggdes. Då är det bra att ha en loggbok.

  HSB anser att loggbok som ett lagkrav vid alla nyproduktioner (med BTA > 1000 kvadratmeter) är rätt utveckling.

  Krav på klimatdeklaration

  Den senaste versionen av Miljöbyggnad (3.0) har en femtonde indikation som gäller klimatpåverkan från stomme och grund. Klimatpåverkan beräknas med hjälp av EPD – Environmental Product Declaration.

  – Vi arbetar nu på både nationell och EU-nivå för att klimatdata i produktdeklarationerna och klimatdeklarationer vid nybyggnation ska bli krav, berättar Magnus Ulaner.

  Även ombyggnader

  I kooperationen HSB ingår 4000 bostadsrättsföreningar och ett mindre antal hyresbostäder. Det är givetvis ofta aktuellt med ROT-projekt samt om- och tillbyggnader. HSB har provat miljöcertifiering vid ombyggnad av det stora kontoret på Fleminggatan i Stockholm. Detta klarade Miljöbyggnad byggnadsbetyg silver och det finns sannolikt förutsättningar att klara det även när det gäller bostadshus som byggs om.

  Ett spännande utvecklingsarbete pågår nu hos SGBC för möjligheterna att certifiera även drift- och förvaltningsfasen av byggnader. En sådan certifiering kan ta vid när nybyggnadens certifiering går ut. När det gäller miljöfrågor går det uppenbarligen aldrig att slå sig till ro …

  //

  https://www.svenskbyggtidning.se/

  https://www.byggastockholm.se/

  Kommentarer (0)

  Lägg till kommentar

  Kommentera

  Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.