Skip to main content

Lidl första pilot för NollCO2 – ny världsunik certifiering

Nyhet   •   Nov 05, 2018 13:07 CET

Johan Vennerström, Fastighetschef/Etableringschef, Thomas Brattlöw Fastighetsdirektör och Mattias Tas, byggprojektledare på Lidl Sverige. Bild: Peter Nordahl

Av Ofelia Graah Hagelbäck

Lidl ligger i framkant och driver den gröna utvecklingen av hållbara handelsfastigheter. Målet är att behålla den marknadsledande positionen och hela tiden fortsätta att utmana sig själva. Nu tar man nästa steg då den kommande butiken på Gotland blir pilot för den nya certifieringen NollCO2.

Inom Lidl har det sedan länge funnits ett stort fokus på hållbarhetsfrågor. Bland annat har man ingått i projektgruppen och tillsammans med branschen tagit fram gemensam definition och certifiering för klimatsmarta byggnader. Ett projekt som leds av Sweden Green Building Council. Kraven för den nya certifieringen NollCO2 är bland de tuffaste i världen och omfattar både materialtillverkare och byggentreprenörer. Den inkluderar även att sätta gränsvärden för utsläppsmängder från så väl produktfas, byggkonstruktionsfas samt drift. Målet med den nya certifieringen är ett netto-noll-utsläpp under byggnadens livscykel kompenserad över tid med olika klimatåtgärder.

– Vi är vana att ställa höga krav på oss själva men ökar nu även kraven på våra leverantörer att dem också ska minska sina utsläpp. Det känns bra att vara med och driva en positiv utveckling. NollCO2 är ett spännande och roligt projekt där alla inblandade blir pionjärer. Här finns fantastiska innovativa möjligheter säger Thomas Brattlöw Fastighetsdirektör på Lidl.

Ett naturligt steg i utvecklingen

Han understryker att klimatneutrala byggnader är ett nödvändigt steg för att Sverige ska nå sina klimatmål. Förstudien för projektet är i sin slutfas och sedan väntar projektering där upphandlingar med specifika krav ingår, innan man kan skrida till verket och påbörja själva byggprocessen.

Invigningen av den nya butiken på Gotland som är först ut beräknas stå klar till våren 2020. På Lidl är man inte rädd för att pressa gränserna och utmana sig själva utan ser det snarast som en positiv utmaning.

– Vi är och vill även fortsättningsvisa vara marknadsledande. Lidl är i en intensiv expansionsfas och det känns naturligt och självklart att ta steget mot än mer miljösmarta matvarubutiker. Det är viktigt för miljön och för oss som företag, fortsätter Thomas Brattlöw.

Naturlig grön väg för nya konceptbutiker

Sedan Lidl etablerades i Sverige för 15 år sedan har man öppnat 176 butiker runt om i Sverige. Ytterligare tre nya butiker är planerade innan årets slut. Målet i dagsläget är att sammanlagt öppna 300 butiker i landet. Med starkt engagemang och stor drivkraft har man även projekterat fram ett grundkoncept och certifierat tre byggnader i Växjö, Södertälje och Upplands-Bro samtidigt enligt Breeam Outstanding. Bygget av de nya butikerna som är identiska påbörjades under hösten 2016 och stod klara drygt ett år senare. Butikerna är ljusa, rymliga och välkomnande, vilket förstärks av stora glaspartier ut mot parkeringsplatsen. Invändigt ger limträbalkar ytterligare karaktär åt den stilrena inredningen.

Arbetet med de nya konceptbutikerna har varit omfattande och är en viktig milstolpe på den gröna väg som man på Lidl slagit in på.

– Det har stärkt vår position på marknaden och gett oss stort självförtroende internt. Vi är stolta över det vi åstadkommit. För tre år sedan var Breeam nytt för oss. Nu har vi klarat av att certifiera enligt högsta nivån Breeam Outstanding och är beredda att ta nästa steg. Vi jobbar ständigt för att vårt butikskoncept ska möta morgondagens kravställningar och för att minska vår klimatpåverkan, säger säger, Mattias Tas, byggprojektledare på Lidl Sverige.

Hårda krav att uppfylla

Listan över krav som ska uppfyllas för att klara av Breeams certifieringar är lång och inte helt okomplicerad. Utmaningarna har varit många men inte oövervinnerliga. Det nya butikskonceptet urskiljer sig i allt från olika miljöaspekter och utformning till logistik. Det har bland annat funnits krav på solceller, laddstolpar för elcyklar och laddstationer med kraftfulla laddare för elbilar. Kraven gäller även omgivningen och varje projekt är ålagt att utöka befintlig artrikedom. För att understödja artrikedomen har man därför byggt fågelholkar samt satsat på ett heltäckande sedumtak med örter. Solceller finns på hela den disponibla takytan och belysningen är uteslutande LED i hela butikskonceptet. Projektet igenom har man arbetat med robusta material. Överskottsvärme återvinns och butikerna är också självförsörjande på värme.

– Certifieringen kräver spårbarhet i alla material ner på detaljnivå. Vi har även använt oss av återvunnet material i projekten, säger Thomas Brattlöw.

– Vi är ett självständigt bolag, fattar våra egna beslut och brinner för de här frågorna som vi prioriterar. Certifieringen NollCO2 känns som ett naturligt nästa steg på vägen, avslutar Mattias Tas.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.