Skip to main content

Strävan efter fossilfri bergproduktion möts av både framgångar och hinder

Nyhet   •   Mar 13, 2020 13:58 CET

Bergmaterialindustrin är mycket engagerad för att bli fossilfri. Foto: SBMI

”Omställning till en fossilfri bergmaterialindustri är ett jätteämne i branschen. Det är något man pratar om, något som verkligen engagerar. Men den pågående omställningen bjuder både på framgångar och utmaningar”.

Av Gösta Löfström

Det är Mårten Sohlman, vd i branschorganisationen Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI) som gör den lägesbeskrivningen av omställningsprocessen som kan delas in i fyra huvudområden enligt branschens egen Färdplan för fossilfrihet:

1 Elektrifieringen av produktionsprocessen ska genomföras dels genom nätanslutning av krossar och maskiner i produktionsprocessen, dels genom elektrifierad förflyttning av det tunga materialet inom området. Dieseldrivna entreprenadmaskiner ersättas av nätanslutna och batteridrivna.

2 Ökad användning av fossilfria bränslen i produktionsprocessen ska också genomföras med användning av mer biobränslen i de fall där elektrifiering inte är lämpligt eller möjligt.

3 Smartare transporter och effektivare lokalisering av bergtäkter åstadkoms bland annat genom att köpare och producenter tillsammans planerar logistiken för att minimera transporterna. Täkterna ska också placeras nära de platser där materialet ska användas. För att möjliggöra mer stadsnära placeringar ska produktionsutrustning som bullrar och dammar mindre utvecklas.

4 Cirkulära materialflöden innebär både att behovet av bearbetning av materialet minskar och att logistikprocessen blir effektivare, vilket minskar de fossila utsläppen. Flera EU-länder har kommit längre i arbetet med att återcirkulera material, så det finns goda exempel att lära av, konstaterar Bergmaterialindustrin i sin färdplan.

–Beträffande punkt 1 och 2 pågår en massiv omställning. Det har aldrig varit en så genomgripande omställningsprocess i branschen förr. Det är riktigt på gång. Några företag har redan elektrifierat nära hälften av sin produktion och man arbetar hårt med att ersätta dieseldrift, säger Mårten Sohlman.

Detta är vad han kallar framgångar, men så kommer han också till det som benämns ”utmaningar”:

Svårare att få olika tillstånd
–Effektiv lokalisering av bergtäkter är en evig fråga för oss i branschen. Det blir allt svårare att få till täkter i relativ närhet av byggprojekten. I Skåne till exempel har vi ett antal täkter som regionen är helt beroende av. Om bergmaterial ska transporteras längre än två till tre mil så blir kostnaden för transporten högre än för själva materialet. För att klara ett klimatsmart byggande behövs tillgång till material nära där det byggs. Men, säger Mårten Sohlman som möter svårigheter i tillståndsgivningen från länsstyrelser och myndigheter, det finns mycket ”stuprörstänk” och regeltillämpning som ofta blir suboptimal.

–En stor möjlighet för oss är cirkulära materialflöden, återvinning och återanvändning av material, alltså där vi tar till vara berg som kommer från till exempel tunnelbyggen och vägskärningar, men det riskerar att klassas som avfall och det går helt emot samhällets cirkulära ambitioner.

Generellt kan man säga att det är lättare att elektrifiera stora täkter med kontinuerligt hög produktion och svårare att elektrifiera på landsbygden med lägre volymer.

–Där behövs maskiner med mer flexibilitet, säger Mårten Sohlman och hänvisar till det branschgemensamma projekt som SBMI driver och som syftar till att påskynda omställningen till eldrift och som genom projektledaren Björn Strokirk har en koppling till det aktuella Bergteknikpriset, som avhandlas i annan artikel i nästa nummer av Dagens Infrastruktur (nr 2 2020).

//

https://www.dagensinfrastruktur.se/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.