Skip to main content

Vår känsla för fjäll

Nyhet   •   Feb 01, 2017 13:52 CET

Ekosystemtjänster är ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande. Foto: Ingegerd Eliasson.

Hur hänger platsidentitet och välbefinnande ihop? Det är frågeställningen i en nyligen publicerad artikel inom ramen för forskningsprojektet ”Kulturella ekosystemtjänster i fjällen”.

Många av oss har platser som vi värdesätter extra mycket. Platser som vi gärna återvänder till för att öka vårt välbefinnande. Inom ramen för forskningsprojektet ”Kulturella ekosystemtjänster i fjällen” har forskarna kartlagt hur de boende i Jämtlands län upplever och värdesätter fjällen. Syftet är att öka kunskapen om hur kulturvärden och välbefinnande hänger ihop och hur man kan ta hänsyn till detta vid planering, förvaltning och bevarande av kultur- och naturmiljön.

Forskningsprojektet är en del i forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö som finansieras av Naturvårdsverket i samverkan med Riksantikvarieämbetet. På forskningssatsningens webbplats kan du ta del av detta och andra forskningsprojekts resultat.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera