Skip to main content

Vintersportorten året runt

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2015 14:32 CET

Hur ser Åres företagare och fritidsfastighetsägare på ortens utveckling? Vad önskar Åres besökare när det gäller barmarkssäsongen? Hur hänger samhällstrender ihop med resetrender?

Med delfinansiering från Storslagen Fjällmiljö har rapporten Vintersportorten året runt del II: Produkt och marknadsföring getts ut hos ETOUR (Europeiska Turismforskningsinstitutet) på Mittuniversitetet. Författare är forskarna Maria Lexhagen och Fredrik Olausson.

Fokus på Åre

Projektet har fokuserat på trender som källa till innovation och har valt att studera Åre, som pekats ut av Tillväxtverket som en exportmogen destination*. Genom bland annat utveckling av destinationer är målet att den svenska besöksnäringen ska fördubblas från år 2010 till år 2020. Men den internationella turismen växer som aldrig förr och svensk turismnäring får hård konkurrens i ett globalt perspektiv.

Recept för internationell framgång

I rapporten analyseras sex framgångsrika internationella fjälldestinationer med året-runt-turism utifrån produkterbjudande, marknadsföring och utvecklingsarbete med fokus på barmarkssäsongen. Forskarna använder sig i rapporten bland annat av en serie verktyg som ett ”recept” för trendspaning och omvärldsanalys.

*Att en destination är ”exportmogen” innebär att orten inte bara lever upp till de förväntningar som svenska besökare har, utan att den även kan svara mot de krav som ställs av utländska turister och researrangörer.

Forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö ska ge mer kunskap till hållbar utveckling och framtida förvaltning av fjällen. I forskningssatsningen uppmuntras ett helhetsperspektiv på fjällandskapet som bygger på nära samverkan mellan berörda fjällaktörer.

Forskningssatsningen består av tio olika projekt, med forskare från sex svenska universitet. Alla de ingående projekten har som ambition att koppla ihop ekologisk, ekonomisk och social/kulturell hållbarhet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.