Skip to main content

Vesna Jovic: ”Det är viktigt att värna om det kommunala självstyret”

Blogginlägg   •   Jan 26, 2017 15:23 CET

Foto: Thomas Carlgren

Hon har jobbat i Huddinge kommun i 28 år, de senaste åtta åren som kommundirektör. I vår lämnar hon arbetet i kommunen för en nationell roll som vd för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I sin nya roll vill Vesna Jovic lyfta fram arbetet som görs i landets kommuner och landsting, värna om det kommunala självstyret och utveckla medlemsservicen.

Hej Vesna, grattis till den nya posten på SKL!

– Tack!

Nu ska du istället för att jobba i en kommun jobba med Sveriges alla kommuner och landsting, hur tror du att det kommer att bli?

– Det kommer att bli spännande och annorlunda. Från att ha jobbat lokalt men även i viss mån regionalt så kommer jag nu att jobba på nationell nivå. Kommunfrågorna kommer i stort att vara de samma, men det kommer också att bli nya frågor som är kopplade till landstingssektorn och som jag tidigare inte har arbetat direkt med. I min nya roll kommer det också att bli mycket samarbete med staten och andra nationella aktörer.

Även om frågorna är de samma inom kommunvärlden så ska det bli spännande att se hur förutsättningarna ser ut i landets olika delar och hur vi på en nationell nivå kan tillvarata kommunernas och landstingens intressen bättre.

Vad tar du med dig från tiden som kommundirektör i Huddinge?

– All den erfarenhet (28 år) som jag har från alla olika verksamhetsområden och olika nivåer. Samt kunskapen och övertygelsen om att ingen kommun är sig själv nog. Vi måste samarbeta över våra geografiska, organisatoriska och intressegränser för att utveckla en region och i förlängningen ett helt land till att bli ännu mer framgångsrikt.

Hur vill du vara med och påverka framtiden för medlemmarna, kommunerna och landstingen?

– Jag vill lyfta fram och tydliggöra det oerhört viktiga arbete som görs i kommuner och landsting. Det finns ett stort behov av kompetensförsörjning i våra organisationer och vi behöver nå ut med information om vilka jobb vi erbjuder. Många ungdomar vill arbeta med samhällsutveckling men alldeles för få känner till vilka arbetsuppgifter som finns inom kommuner och landsting.

För mig är det viktigt att både samarbeta men också tillvarata kommunernas och landstingens intressen gentemot staten och andra intressenter. Det är viktigt att värna det kommunala självstyret och stå upp för att det är kommuner och landsting som bäst kan avgöra hur skattemedel lokalt ska hanteras. Det har blivit mer och mer vanligt med riktade statsbidrag från staten. Det tycker jag bör undvikas.

Jag vill också bidra till att SKL:s medlemsservice till kommuner och landsting fortsätter att utvecklas och förbättras. Både vad gäller expertstöd men också verksamhetsutveckling, exempelvis framtagande av nationella e-tjänster som alla kommuner och landsting kan ta del av.

När börjar du din nya tjänst?

– Detta är ännu inte klart men någon gång under våren.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy