Skip to main content

Krånglig byråkrati – ett hinder för byggbranschens kompetensförsörjning

Nyhet   •   Nov 24, 2016 13:35 CET

Samtidigt som befolkningen och behovet av bostäder ökar, minskar arbetskraften i byggbranschen. Branschen skriker efter kompetens, men hindras av svårtydda regler. Det var några av slutsatserna på Bostadsforum, där representanter från bland annat bransch, kommun och regering diskuterade byggsektorns kompetensförsörjning.

Enligt Boverkets prognos krävs 710 000 nya bostäder till 2025, vilket innebär en byggnadstakt om cirka 78 900 bostäder per år. Bostadsproduktionen behöver öka kraftigt för att möta behoven, men tillväxttakten hindras av branschens arbetskraftsbrist.

Att allt fler unga i Stockholm väljer bort yrkesprogrammen får långsiktiga konsekvenser för byggbranschen; tillgången till hantverkare motsvarar inte byggnadsbehovet. På kortare sikt hotas branschen även av brist på erfarna tjänstemän.

För kompetensförsörjning på såväl kort som lång sikt krävs det att rekryteringen breddas. Idag representerar byggsektorn endast delar av befolkningen – männen. Varken kvinnor eller utlandsfödda utgör någon särskilt stor andel och mycket av den kompetens som följer med den ökade inflyttningen till Sverige upplevs vara svår att ta tillvara på. Christian Rosenhamer, chef på NCC Academy, efterlyser ett valideringssystem och enklare regler.

– Vi har både behovet och viljan att ta in nyanlända, men vi behöver ett system som kan validera utbildningarna. En stor utmaning ligger även i hur vi ska ta oss fram i den byråkratiska djungeln, vi stöter ständigt på problem som är svåra att förstå. Jag efterlyser något enkelt som man förstår!

För att komma tillrätta med problemen har regeringen tillsatt samordnare som ska se över behovet av åtgärder och ge förslag på insatser som kan underlätta arbetskraftskapaciteten. Ett av förslagen är förenklingar av de olika anställningsformerna, där man bland annat ser över snabbspåren och yrkesintroduktionsanställningarna. I december 2016 ska förslagen lämnas in.

Helene Hill, samhällsbyggnadsdirektör i Huddinge kommun, efterlyser ökad stabilitet och en ökad marknadsföringsinsats kring branschen.

– Byggbranschen är en berg- och dalbana, det går upp ibland och det går ned ibland. Just nu har branschen ett väldigt dåligt rykte, det är lite slit och släng över det hela. Vi måste kunna erbjuda stabilitet, så att folk vågar ta studielån och satsa på branschen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.