Skip to main content

Ny rapport om gymnasieutbildningens utbud och efterfrågan i Stockholms län

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 08:41 CEST

KSL publicerar nu årets rapport som ger en regional bild av utbud och efterfrågan på gymnasieutbildning efter omvalsperioden i maj.

Stockholms läns 26 kommuner enades 2002 kring målet att alla elever i årskurs nio skulle få sitt förstahandsval av gymnasieutbildning inom länet. Arbetet med gemensamt utbud intensifierades och eleverna fick nu bli förstahandsmottagna inte bara hos fristående huvudmän utan även till andra kommunala skolor än hemkommunens. Det är en valmöjlighet som drygt 66 procent av eleverna utnyttjar idag.

Rörligheten bland ungdomarna är inte ett självändamål utan en möjlighet att skapa fler och mer kvalificerade utbildningsalternativ. Arion Chryssafis, ordförande i KSL:s Utbildningsberedning, säger:

- Genom den gemensamma gymnasieregionen kan studenterna idag fritt söka sig till 1123 olika utbildningsalternativ i länet. Var för sig skulle kommunerna i regionen aldrig kunna erbjuda ett så rikt utbildningsutbud.

En nyhet i årets rapport är en diskussion kring perspektiv på gymnasiekvalitet. Här har vi valt att fokusera på två högskoleföreberedande program (Natur- och Samhällsprogrammen), samt två yrkesprogram (El- och energiprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet).

Hämta rapportenPDF (pdf, 1.6 MB)

Ytterligare upplysningar

Arion Chryssafis, ordförande i KSLs Utbildningsberedning
arion.chryssafis@solna.se, telefon 08-734 21 23, 070-433 17 75

Elisabeth Nordström, senior handläggare KSL
elisabeth.nordstrom@ksl.se, telefon 08-615 94 29, 073-917 94 29

Kommunförbundet Stockholms Län är en ideell förening bildad av, och för kommunerna i Stockholms län. Syftet är att inom länet stödja och utveckla den kommunala självstyrelsen, att tillvarata kommunernas intressen, att främja samverkan mellan kommunerna och att bistå
kommunerna i deras verksamhet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy